Rio

Blogg

RIO-debatten ‘Lar under lupen’, en suksess.

RIO-debatten var ledet av Kenneth Arctander og Asbjørn Larsen og fulgte sitt vanlige format med et fagsymposium etterfulgt av en politisk debatt. Du kan se hele eventet her.

Dagen ble åpnet med et innlegg av statssekretær for Helse- og Omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke. Foto: Katrine Lunke, Apeland.

Innlederne i symposiumet vårt var professor Thomas Clausen, leder ved Senter for Rus- og Avhengighetsforskning (Seraf), Tommy Huseby, spesialrådgiver for KoRus-Øst, Ronny Bjørnestad, daglig leder for proLAR-nett og  Lars Tanum, seksjonssjef ved FoU-avdeling for psykisk helsevern på A-hus.

Kompleksiteten i LAR ble tydelig for oss alle. Husebye ba oss blant annet om ikke å glemme R’en i LAR og at tiltaksapparatene i kommunene måtte istandsettes til å ivareta dette behovet hos brukerne. Bjørnestad kritiserte LAR for ikke å være fleksible nok for pasientene når det kom til valg av medisiner. Tanum slo et slag for depotmedisiner og langtidsvirkende buprenorfin, mens Clausen ga oss en gjennomgang av historien til LAR og advarte mot en økende dødelighet forbundet med legemiddel-opioider. Asbjørn Larsen fra RIO brukte anledningen til å si at det vil være mange positive konsekvenser av å ta ibruk langtidsvirkende buprenorfin. Blant annet vil flere pasienter kunne slippe henteordninger og problemer og stress man kan erfare dersom man ikke kommer og henter legemidlene tidsnok en fredag for eksempel.

Fv: Tommy Husebye, Ronny Bjørnestad, Lars Tanum, Thomas Clausen, Maria Jahrmann Bjerke. Foto: Katrine Lunke, Apeland

I panelet deltok Sheida Sangtarash, helsepolitisk talsperson for SV på Stortinget og medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité, Seher Aydar fra Partiet Rødt og 1. vara for Bjørnar Moxnes på Stortinget, og Torill Eidsheim, medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité for Høyre. I tillegg til politikerne deltok også lege Sverre Eika, professor emeritus Helge Waal, og Ronny Bjørnestad. Her ble både L’en og R’en i LAR diskutert. Øremerking av kommunale midler ble satt opp mot lokalt selvstyre og Sangtarash (SV) hevdet blant annet at det å øremerke midler til svake grupper ikke går utover kommunalt selvstyre. 

Eika og Waal fortsatte sin flammende diskusjon om liberal versus restriktiv forskrivning av legemidler til rusavhengige. Dette kan du lese mer om her og her.

Fv: Asbjørn Larsen, Kenneth Arctander, Sheida Sangtarash, Ronny Bjørnestad, Seher Aydar, Sverre Eika, Torill Eidsheim, Helge Waal.

Vi takker for en lærerik dag og ser frem til neste RIO-debatten.

RIO-debatten ble arrangert i samarbeid med Camurus AB.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *