Rio

Blogg

Brukerstyrt kaffebar i Bergen

«Brukerstyrt kaffebar Bergen»

RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet er søkerorganisasjon for Albatrossen AS, som er et ideelt uavhengig AS. De har fått bevilget midler fra DAM til oppstart av «Brukerstyrt kaffebar Bergen» som planlegges åpnet i mai 2022.

Bergen trenger dette tilbudet, som vil gi brukerne en mulighet til å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet gjennom opplæring og arbeidstrening innenfor arbeidsoppgaver tilknyttet drift av kaffebaren, samt bistand til å søke lønnet arbeid.

Dette prosjektet er ambisiøst og nytenkende på flere områder; det tilbyr mangfold i målgruppen som omfatter blant annet både pårørende, rusmiddelavhengige, personer med psykiske utfordringer og sosiale vansker, domfelte, og personer med minoritetsbakgrunn.

Mangfoldet i målgruppen kan gi gevinster og skape synergieffekter.

Mangfold skaper kreativitet, forståelse, innsikt, og kan virke effektiv både relatert til den driftsmessige siden og til den menneskelige siden.

Kaffebaren vil tilføre en innovativ løsning på sosiale utfordringer, drives av de sosiale resultatene og ha en forretningsmodell med mål om å gjøre virksomheten bærekraftig. Med etablering av kaffebaren vil vi skape sosiale verdier, involvere målgruppene i utformingen og utvikling av kaffebaren og samarbeide på tvers av fagfelt med aktuelle aktører.

Se den fine overraskelsesvideoen her:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *