Rio

Blogg

RIO reagerer på kutt til brukerorganisasjonen MARBORG

Vi er kjent med at brukerorganisasjonen MARBORG har blitt kuttet med to tredjedeler av driftstilskuddet sitt fra Helsedirektoratet. Dette er dramatisk.

RIO har gjennom mange år hatt et tett samarbeid med MARBORG i Nord-Norge og vi vet hvor viktige de er for å ivareta brukermedvirkningen i nord. MARBORG og RIO er de eneste brukerorganisasjonene i nord og bidrar med viktig brukerrepresentasjon i regionen. MARBORG bidrar også i nasjonalt brukermedvirkningsarbeid. De har blant annet deltatt i revidering av retningslinjer for LAR og i det regjeringsoppnevnte Rusreformutvalget. Et slikt alvorlig kutt vil sette MARBORG femten år tilbake i tid og vil være et stort tap for rusvhengige i nord og i Norge ellers.

Vi er kjent med at andre viktige organisasjoner også har mistet eller fått redusert sine tilskudd fra Helsedirektoratet og er bekymret for at sivilsamfunnet svekkes og meningsmangfoldet forsvinner. Derfor ber vi nå helseministeren om å gå igjennom tildelingene og sikre forsvarlig drift for viktige organisasjoner for brukerne på feltet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *