Asbjørn Larsen blir nestleder i RIO

Fra 1. mai blir Asbjørn R. Larsen nestleder for RIO. Larsen har jobbet i RIO siden 2006. Han har bygd opp og drevet Kafe X i en årrekke og har de senere årene bidratt til å bygge opp RIO i Nord-Norge.

Larsen har vært en viktig nøkkelperson i RIO i mange år og vi er glade for at han påtar seg dette viktige ansvaret.