Huitfeldt må fordømme menneskerettsbrudd mot rusavhengige i Afghanistan.

Vedlagt ligger RIO sitt brev til utenriksminister Anniken Huitfeldt (AP).

Utenriksminister A Huitfeldt