Rio

Blogg

RIO-debatt: Portugal på norsk

Det var stappet fullt på Kulturhuset da det torsdag formiddag var klart for den aller første RIO-debatten. I lys av flertall på stortinget for rusreform, samt vår egen rapport om Portugal-modellen, ble temaet avkriminalisering. Hvordan kan vi gjøre dette på best mulig måte, og hva vil fungere i Norge?

Bør vi fokusere på dødelighetsstatistikken når vi snakker om avkriminalisering? spurte Thomas Clausen fra SERAF.

Dødelighet som argument

Thomas Clausen, senterleder ved SERAF og professor ved UiO, holdt et innlegg om dødelighetsstatistikken i Norge og verden, og hvordan den endres når brukere begynner i LAR eller HAB.

Overdosedødsfall er en av de vanligste dødsårsakene for menn i aldersgruppene 15-49 år, og det er stort potensiale for lenger livsløp for brukere gjennom fokus på helsefremmende tiltak. LAR reduserer dessuten dødeligheten betydelig.

Likevel er det ikke reduksjon av dødelighet noe godt argument i seg selv for avkriminalisering, sa Clausen. Det er fordi LAR, HAB og avkriminalisering isolert sett vil ha liten effekt på overdosestatistikken. Derfor må vi trekke frem de andre gode argumentene for å innføre rusreform, konkluderte Clausen.

Paul Larsson snakket om politiets forhold til narkotika og straff.

Politiet og synet på straff

Neste innlegg ble holdt av Paul Larsson, professor ved Politihøgskolen, og handlet om politiets syn på straff. Han argumenterte for en holdningsendring innad i politiet, og skildret et syn på straff som «løsningen» på rusproblemet, til tross for at det er godt dokumentert at straff øker rusavhengighetens skadelighet.

Holdningen i politiet er bemerkelsesverdig lite påvirket av det offentlige ordskiftet, kommenterte Bård Dyrdal, politimann og leder i LEAP Scandinavia, fra salen.

Larsson beskrev det norske politiets «avhengighet» av narkotika, men la samtidig vekt på at det i land som har gjennomgått rusreform, hovedsakelig kommer positive tilbakemeldinger fra politiet i ettertid.

Frykter det tar for lang tid

Jan Gunnar Skoftedalen fra Fagrådet holdt et innlegg om deres syn på avkriminaliseringen. Han trakk frem at det haster å få på plass gode løsninger, og at det allerede har tatt veldig lang tid. Det bør være en prioritet å få det i gang så fort som mulig, sa han. Han la også vekt på at avkriminalisering bare er en liten del av å få på plass gode behandlingsløsninger i rusomsorgen.

Introduksjon og oppsummering var ved informasjonsansvarlig i RIO, Kenneth A. Johansen.

Paneldebatt

Etter faglig påfyll var det tid for partidebatt. Debatten, sammen med den faglige introduksjonen, skal legge grunnlaget for en rapport som leveres til Stortinget, Helse- og omsorgsdepartementet og andre.

Det var stor enighet i panelet om at hjelp fremfor straff er veien å gå. Alle var også enige om at politikken må være kunnskapsbasert.

– Spørsmålet er hvilken kunnskap som skal legges til grunn, sa Høyre-representant Torill Eidsheim.

Debatten og symposiumet ble filmet og lagt ut i sin helhet på RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon sin facebookside. Opptaket kan du se her.

Du kan også lese rapporten Portugal på norsk: et kunnskapssammendrag for varslet narkotikapolitisk reform for bruk og besittelse av illegale rusmidler.’ her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *