Rio

Blogg

Kunnskapsdepartementet svarer om ulovlige rustester i skoler

Den 28. november, stilet vi et brev til kunnskapsminister Tonje Brenna der vi ba henne ta avstand fra ulovlig rustesting av elever på videregående skoler. Videre, vi ba henne beklage overfor elevene som har vært utsatt for lovbruddene, og iverksette en gjennomgang for å sikre at ikke videre lovbrudd skjer.

I svar til oss 9. desember fra avdelingsleder, Lilly Sofie Ottesen, fremgår det ikke at KD vil beklage overfor fornærmede elever eller bidra til at noen blir stilt til ansvar for krenkelsene mot elevene.

KD sitt tiltak er å be Utdanningsdirektoratet sørge for at informasjon om regelverket er tilgjengelig.

-Denne regjeringen har gått til valg på at de mener det er viktig å opprettholde straff mot ungdom for ulovlig rusmiddelbruk. Det gjør det egentlig enda verre at kunnskapsministeren forholder seg så passivt som hun gjør til lovbrudd begått mot de samme ungdommene. Det er merkelig hvordan man er så streng mot barn og unge, mens man samtidig lar voksenpersoner som begår det man kan karakterisere som grove krenkelser, slippe lett unna. sier daglig leder i RIO Kenneth Arctander Johansen.

Les brevet her:

Svar Rustesting av elever i videregående skole

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *