Rio

Blogg

Hva er god forebygging?

Forebyggingslandskapet favner bredt, og er et landskap som berører alle: fra den enkelte til samfunnet som helhet. Skal forebygging kun være plakater, skoleprogrammer og formaninger om hva man skal, og ikke skal gjøre? 

Forebygging er ikke bare en motvirkende innsats for å hindre utenforskap, men også en måte å jobbe på der vi ser hele samfunnet som helhet, Samtidig må vi ivaretar det enkelte individets behov.  

Innsatsen som legges i forebygging i dag er med å forme fremtidige generasjoner, og må derfor prioriteres og treffe riktig for den enkelte. Et tiltak har ikke nødvending innvirkning dersom dets innvirkning ikke er langvarig. Dette arbeidet er ikke en sprint, men ett maraton som kanskje først gir frukt etter generasjoner. Det utfordrer oss til å tenke langsiktig, utfordrer politikerne til å se utover fireårige politiske sykluser. 

Men hva innebærer egentlig god forebygging? 

Vi i RIO ser de direkte effektene av feilrettet eller utilstrekkelig forebygging og en feilslått ruspolitikk der man ser stigmatisering av enkelte grupper av mennesker i samfunnet gjennom årevis av feilslått politikk. Vi blir daglig påminnet om de mange måtene menneskerettighetene brytes på rusfeltet. Dette skjer nok ikke av ond vilje, men heller av uvitenhet, og at vi som samfunn tillater brudd på menneskerettighetene der det kommer til stigmatiserte grupper med utfordringer. Dette er en skremmende tendens i samfunnet som vi må ta et oppgjør med. Dette utfordrer oss til å grave dypere, til å forstå roten av problemet, og til å sette spørsmålstegn ved eksisterende metoder. 

Forebygging har innvirkning på politikk, strategier og programmer. Det handler om tillitsbygging, om informasjonsstrøm og om opplevelsen av et samfunn der bruken av rus har blitt benyttet som en flukt fra en vanskelig virkelighet. Forebygging handler også om å adressere de dyptliggende sosiale problemene – fattigdom, kulturell fremmedgjøring, stigma, og mer.

Den virkelige måleenheten for god forebygging ligger ikke i kvantitet, men kvalitet. Et enkelt treffsikkert tiltak kan ha mer innvirkning enn hundre mindre effektive. Vi må forstå vårt mangfoldige samfunn, dets kulturer og de individuelle behovene til den enkelte. 

En kritisk komponent i denne debatten er erfaring. Vi må lytte til de som har kjent på kroppen hva overdreven bruke av rusmidler kan føre til, og det utenforskapet som medfølger. De som har blitt marginalisert av samfunnet og som har fått vokse opp uten at vi som samfunn har sett dens enkelte og deres behov. Hvem kan vel bedre guide oss enn de som selv har gått veien? 

Samtidig er det essensielt å utnytte kompetansen fagfolk har opparbeidet seg. Deres livserfaringer, kombinert med solid forskning, kan sammen med erfaringskompetansen belyse de mest effektive metodene for forebygging. Videre er det viktig at denne informasjonen er lett tilgjengelig for alle, og at man enklere kan få tilgang til det som finnes av relevant forskning; at tilgangen til akademiske søkemotorer blir mer tilgjengelig for alle.  

RIO oppfordrer til et tettere samarbeid mellom familien, skole, helsevesen, arbeidsliv og kommune. Dette er nødvendig for å bryte sykluser av kriminalitet, psykisk helseproblematikk og overdreven rusbruk som kan strekke seg over generasjoner. 

Vi snakker ofte om hvor viktig forebygging er, men hva er god nok forebygging?  

Vi trenger også deg i denne debatten, for å utfordre det etablerte, for å lære, og for å forme morgendagens løsninger. Vi trenger at man legger egne fordommer og redsel for det ukjente til side og ser på hvordan vi kan få, og da særlig våre unge, til å spørre når de er nysgjerrige. 

Basert på forskningsdata ser vi at vi som samfunn trenger fakta og informasjon om rusmidler, slik at de som er nysgjerrige kan ta gode valg, slik at de vet hvordan ulike rusmidler virker og hva bruk kan føre til av negative konsekvenser. 

For RIO handler det om mennesker. Det er vår kollektive plikt å sikre at alle får muligheten til å realisere sitt fulle potensiale, og følge sine drømmer uten å bli stoppet av et feilsteg som ungdommelig nysgjerrighet har ført. La oss sammen finne veien fremover. 

 

Asbjørn Larsen RIO 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *