Rio

Blogg

Markering av Verdens Overdosedag 31. august 23

I dag, 31. august, markeres Verdens Overdosedag og det planlegges både nasjonale og lokale markeringer. Dessverre viser også tall fra myndighetene at narkotikautløste dødsfall fortsatt ligger stabilt høyt.

Helsemyndighetenes oversikt viser at det i 2022 ble registrert 321 dødsfall som følge narkotikautløste overdoser. Mens dette er 10 færre enn i 2020 er det fortsatt et høyt tall og 74 personer fler enn det var i 2021. Når vi ikke har noen å miste er dette en utvikling som både er urovekkende og trist.

Rundt omkring i Norge avholdes en rekke ulike arrangement og samtaler med anledning dagen. RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet, har vært med på å samarbeide med andre aktører og deltar på ulike arrangement gjennom hele dagen. I Bodø holder vi stand og markerer med lystenning, samt har samtaletilbud ut dagen. I Trondheim deltar vi også med stand og tillitsvalgt fra RIO, Anita Henny Walstad, skal holde appell ved den lokale markeringen.

Også i hovedstaden vil det være flere arrangement og tiltak som vil markere dagen. En av de som skal delta er Ronny Johansen fra RIO:

  • For meg personlig er dette en dag der jeg bruker litt ekstra tid på å minnes folk som jeg og hele samfunnet har mistet til overdoser, sier Johansen. Det er en dag som er viktig for mange av den grunn. Vi er alle mennesker og de aller fleste av oss har noen rundt oss som er glad i oss.

Johansen har selv brukerbakgrunn og er aktiv i RIO i region Sør-Øst som tillitsvalgt. Han er for tiden medforsker i et prosjekt i samarbeid med blant annet KORUS.

– Jeg har ikke vært med så lenge i RIO, men jeg er blitt overveldet over hvordan jeg blitt tatt imot både i RIO og i møte med samarbeidspartnere og folk fra brukermiljøet.

Selv vil Johansen beskrive seg selv som en person som ikke kan noe, men som alltid kan lære noe nytt, før han legger til at – mitt engasjement i RIO har blitt min nye hobby. Det opptar mine dager, og jeg føler jeg kan bidra med egne ressurser og er til nytte.

Hva har du planlagt for deg selv denne dagen?

  • Det blir en aktiv dag i dag, med blant annet deltakelse ved Stortinget på skomarkering og så i innbyggermøte på Furuset. Så jeg føler jeg har nok å gjøre, sier Johansen og ler.

Når Johansen får spørsmålet om hva han mener kan og bør gjøres for og i større grad forebygge overdosetallene blir han ettertenksom:

  • Det er mye som kan gjøres og det er sikkert mange nyanser. Men jeg mener også at vi har en jobb å gjøre med å bedre nå ut med informasjon, og ikke minst riktig informasjon, som kan avstigmatisere rusbruk, avhengighet og lignende. Da blir også samtalen mellom bruker og hjelper lettere. Men vi bør i større grad også skape tilhørighet og gi dagtilbud til flere.

Johansen får gehør fra fungerende daglig leder i RIO, Asbjørn Larsen:

  • RIO har lenge jobbet opp mot myndighetene med å fremme bedre ordninger for integrert ettervern der behandlingsløp blir lenger og mer helhetlige, at vi setter inn tiltak mot særlig sårbare personer som for eksempel ved overganger fra soning, behandling og avrusning.

Om du skal trekke frem ett særlig viktig tiltak eller fokusområde, hva ville det vært?

  • Bolig!, sier Larsen kontant og uten å nøle. Folk trenger selvsagt aktiviteter, tilpassede behandlinger og lignende, men uten et stabilt og godt botilbud, i rusfrie og integrerte områder, vil enhver recovery eller behandling bli vanskelig og risikerer å gjøre det vanskelig å få eller søke seg til riktig hjelp.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *