– Det at en rusavhengig hjelper en annen er veldig verdifullt