– Det at en rusavhengig hjelper en annen er veldig verdifullt

Mange står på bar bakke når de kommer ut av behandling eller soning. Se videoen om hvordan recoveryskolen RIO ReStart hjelper til å gjøre overgangen mykere.

top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Postboks 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
Postboks 29, 1401 Ski
regnskap@rio.no

Informasjon om
Personvern
Cookies

Følg oss