stortinget

Høring på statsbudsjettet i helse- og omsorgskomiteen

RIO har ønsket opptrappingsplanen for rusfeltet velkommen. Vi verdsetter at den har tatt sikte på å prioritere ettervern og oppfølging av personer som har vært i rusbehandling eller fengsel. Ettervern er avgjørende for at personer med rusproblemer skal lykkes etter slike institusjonsopphold. Derfor er vi glade for at regjeringen tar sikte på å følge opp …

Høring på statsbudsjettet i helse- og omsorgskomiteen Les mer »

Samling om narkotikapolitisk endring

‘Fra straff til hjelp’. Valget er over og Høyre-FrP regjeringen består med et svakt parlamentarisk grunnlag. Høyres nestleder, Bent Høie, har dratt det politiske landskapet mot narkotikapolitisk forandring. Det ligger an til et politisk forlik om å endre samfunnets reaksjoner for bruk og besittelse av illegale rusmidler. Alle (bortsett fra FrP) snakker om å ‘se …

Samling om narkotikapolitisk endring Les mer »

RIOs ønskeliste for stortingsperioden 2017-2021

Rusfeltet er på mange måter et felt preget av manglende sammenhengende og helhetlige strategier. De ulike problemene vi blir minnet på til daglig. Overdoser, hjemløshet, tilbakefall og spredning av Hepatitt C. RIO har som formål at flest mulig personer med rusproblemer skal få best mulig behandling og oppfølging for problemene sine. Dette må skje i …

RIOs ønskeliste for stortingsperioden 2017-2021 Les mer »

Høring om offentlige anskaffelser

Høringssvar for Næringskomiteen om følgende sak: Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) (Prop. 51 L (2015-2016)).  Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er opptatt av at flest mulig skal få best mulig behandling, og oppfølging, for sine rusproblemer. De er i behov av at tjenesteapparatet har en kapasitet som svarer til behovene i brukergruppen, at tjenestene er forutsigbare, at fagmiljøene …

Høring om offentlige anskaffelser Les mer »