Posts

Legger ned RIO ReStart

Faksimile fra Fædrelandsvennen 2.7.2019

KRISTIANSAND: – Dette er trist og vemodig, men vi har levd fra hånd til munn hvert eneste år. Da vi ikke lengre kunne få statlige prosjektmidler kom tilbudet inn på statsbudsjettet, men falt senere ut igjen, sier prosjektleder Bente Røstad i Rio Restart.

Siden oppstarten i 2012 har nesten 80 personer vært innom tilbudet. Ifølge Bente Røstad er 65 av disse i dag i arbeid eller i skole.

– De siste månedene har vi måttet si nei til nye elever, da vi så hvor dette kunne ende. De sju elevene som nå var inne hadde sin siste dag på fredag, sier Bente Røstad.

Arbeidstrening

Rio Restart har gitt arbeidstrening til personer som har gjennomført rusbehandling eller soning, og som trenger hjelp til overgangen til et nytt liv. Organisasjonen har hatt et tett samarbeid både med Bragdøya Kystlag og arbeidsinkluderingsbedriften Varodd.

– Jeg mener det er en stor tragedie at vi nå må gi oss. Når omtrent alle behandlingstilbud blir kortere, blir behovet for ettervern bare større og større. Våre elever har vært hos oss fra seks måneder til et par år, sier Bente Røstad.

De ansatte i prosjektet: Jenny Beate Kjønnås, Stephanie P. Øverland & Bente Røstad

Ny organisasjon

Selv ser hun på arbeidet med å hjelpe tidligere rusmisbrukere tilbake til samfunnet som sin livsoppgave, og kan fortelle at de har etablert den frivillige organisasjonen Bragdøya Recovery. Målet er å videreføre tilbudet til Rio Restart i en eller annen form.

Viktig rusomsorg

Lederen hentet fra Fædrelandsvennen 24.05.2016

Det er bred enighet om at ettervern er en helt avgjørende komponent i rusomsorgen. Både fagekspertisen og mange politikere ser at mennesker som har klart å bli kvitt sitt rusproblem, trenger en meningsfull tilværelse etterpå for å ikke havne tilbake i gamle miljøer og dårlige vaner. Men dessverre svikter det ofte på dette feltet. I en nasjonal brukerundersøkelse fra 2014 mente ni av ti tidligere rusmisbrukere at ettervernet ikke var tilstrekkelig. Nesten sju av ti sa at de ikke ble godt nok forberedt på utskrivelse og videre oppfølging.

Desto mer gledelig er prosjekter som det vi omtalte mandag, på Bragdøya utenfor Kristiansand. Dette drives avRusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO). Deltakerne bor hjemme, og møter fem dager i uka på Bragdøya eller andre steder som aktivitetene er lagt til. Hovedmålet for alle deltakerne er jobb eller skole. Alle får individuell oppfølging og har egne aktivitetsplaner i samarbeid med Nav. Siden oppstarten for fire år siden har 42 tidligere rusmisbrukere deltatt i prosjektet. Av disse er ifølge RIO 38 i dag rusfrie og 28 i arbeid eller går på skole. Det er imponerende og svært gledelige tall.

Men nå står tilbudet i fare for å havne mellom flere stoler. Det ble startet opp ved hjelp av ulike statlige prosjektmidler. Men fra neste år er det stopp. Da forutsetter staten at kommunen eller andre aktører trår til. Det har imidlertid verken Kristiansand kommune eller aktører som Nav planer om å gjøre.

Resultatet er at tilbudet kan bli lagt ned. Det vil være ille, for mange. Først og fremst på grunn av de svært verdifulle resultatene prosjektet har skapt for mange enkeltmennesker. Men også fordi det er snakk om små summer i den store sammenhengen. Og de to millionene årlig prosjektet er avhengig av, bør også vurderes opp mot de økonomiske kostnadene knyttet tilrusmisbrukere som ikke lykkes med å komme tilbake til arbeidslivet eller skole. Vellykkede rusprosjekter er en god investering fra samfunnets side.

leder

© Fædrelandsvennen