Rio

Blogg

RIO-konferanse i Brønnøysund

Konferansen startet med at Nilsen presenterte varaordfører Tore Tveråmo som åpnet konferansen. Han snakket om å skape åpenhet om rus og hvor viktig det er at ta vare på hverandre, se hverandre og bry oss om hverandre. Han avsluttet med å si at “før vi kan si at RIO-konferansen er åpnet, så vil jeg gjerne ha frem primus motor Ija, Jeg vil si til deg at Brønnøy kommune er glad for ditt engasjement i denne saken, du har gjennom din væremåte og smittende engasjement allerede oppnådd mye. Uten deg hadde ikke konferansen i dag vært mulig.”.

Første innleder var psykologspesialist og styremedlem i RIO, Kari Lossius. Hun snakket om det om å være et menneske, når er vi ok mennesker? Rusbrukere er mye mer enn bare rusbrukere, de er også mennesker med følelser. Hun snakket om traumer og om det å føle seg liten. Når man føler seg liten og alene trenger man ikke råd og veiledning, men at noen spør hva du trenger.

Neste innleder var Dagny Adriaenssen Johannessen, doktorgradsstipendiat for Blå Kors Øst, som snakket om stigma og ettervern.

Johannessen tok oss med inn i forskningsprosjektet sitt. Hun fremhevet at man er i en sårbar fase når man kommer ut fra behandling og tjenesteapparatet er ofte ikke tilpasset til de som trenger det. Hun snakket også hvordan stigma bidrar til at rusavhengige havner på utsiden av fellesskapet, og at vi opplever negative holdninger fra andre, samt at troverdigheten til personer svekkes når de assosieres med rus. Videre informerte hun om rusreformen, og gjorde avklaringer på hva som skiller avkriminalisering fra legalisering, og at reaksjonene med rusreformen ikke er tenkt å bli bøter, fengsel eller oppføring i strafferegisteret.

Etter lunsj var det tid for at Asbjørn Larsen og Kitt-Anne Hansen sitt innlegg om tilbud til rusavhengige. Larsen snakket om Kafe X i Tromsø og Kitt-Anne om Kafe Ovenpå i Bodø, to kafeer som drives av rusavhengige såkalt brukerstyrte tilbud. Larsen foreslo at Ija Nilsen kunne åpne et tilsvarende tilbud i Brønnøysund.

Deretter informerte Line Tholstrup, fra Brønnøy kommune, om kommunen sitt arbeid med ruspolitisk handlingsplan. 

Endre Martinsen fra Voksenpsykiatrien i Brønnøysund snakket om jobben sin på VOP, han sier også at de merker økning i bruk av hasj, alkohol og medikamenter, men minskning i bruk av amfetamin. Han sier også han er redd for Fentanyl dersom det kommer til byen.

Espen Berg Olsen fra Politiet, fortalte hvordan de ofte får kjeft fra folk de har å gjøre med. Politiet jobber mye forebyggende og er ofte ute på skoler og slikt. De mener at rusreformen vil fjerne muligheter for å ransake telefoner/pc og dermed fjerne mulighet å komme til de som er høyere opp i hierarkiet i rusmiljøet.

Til slutt hade vi en paneldebatt der politiet, NAV, RIO , RIO og VOP var representert.

Panelet diskuterte blant annet ettervern, hva som trengs og hva som mangler. Det ble veldig forskjellig svar fra ulike instanser, men alle var enige om at botilbudet må bedres, at det burde åpnes tilbud på kveldstid og i helger da den tiden ofte blir lang når man er rusavhengig eller sliter på andre måter. Nilsen mente at politikere må komme på banen og slutte tenke penger og heller se mennesket bak avhengigheten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *