RIO deltok i panel om rus og skam

Bente Karlsen Røstad (RIO) deltok i en panelsamtale om rus og skam under Arendalsuka. Vi må ha fokus på åpenhet og erfaringskompetanse, mener hun.

Vår brukerrepresentant Bente Karlsen Røstad deltok i en panelsamtale om rus og skam under Arendalsuka. Samtalen var arrangert av Fagrådet og Akan. I panelet satt Helene Haavik Hjelbak, psykologspesialist ved Blå Kors poliklinikk i Oslo, Torhild Kielland, rådgiver i Fagrådet og Hasle Løchen, seniorrådgiver i Akan kompetansesenter.

Erfaringskompetanse er viktig

Bente løftet frem viktigheten av å møte personer med samme erfaring som en selv. Dette er viktig for at rusavhengige som ofte bærer mye skam skal greie å akseptere seg selv, poengterte hun. 

Bente Karlsen Røstad 3. fra venstre i panelet.

Rådgiver i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, Torhild Kielland, slo fast at vi har kommet langt i anvendelsen av erfaringskompetanse på rusfeltet, med erfaringskonsulenter og brukermedvirkning. 

RIO er enige i dette, men mener samtidig at det er langt igjen. I spesialisthelsetjenesten burde erfaringskompetanse være like viktig som psykologfaglig, sosialfaglig og medisinskfaglig kompetanse.

Fortalte sin historie i dokumentarserie

For Bente har det også vært viktig å være åpen om sin historie. Hun mener åpenhet er et viktig steg for å bli helt fri fra skam. Se Bentes historie i dokumentarserien Forført av spriten.

 
top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Storgata 39, 0182 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
rio@faktura.poweroffice.net

Informasjon om
Personvern
Cookies

Følg oss