Rio

Blogg

Erfaringskonsulent – nettverkssamling i Bodø

Brukerorganisasjonene RIO og MARBORG var for 4. året på rad sammen med Fylkesmannen i Nordland og NAPHA med å arrangere samling for erfaringskonsulenter i Nord-Norge. RIO og MARBORG bidro til å gjøre brukerstemmen sentral i samlingene.

Det som startet som en samling fore erfaringskonsulenter fra kommunene i Nordland, har nå blitt en samling for erfaringskonsulenter fra hele Nord-Norge. En viktig samling for en relativt ny yrkesgruppe som skal finne sin plass. Erfaringskonsulentsatsningen er noe som har etablert seg i kommuner og sykehus over hele landet.

Samlingen hadde i år 32 deltakere, som var erfaringskonsulenter og deres ledere, brukerorganisasjoner, NAPHA og Fylkesmannen i Nordland. Både kommunale erfaringskonsulenter og erfaringskonsulenter fra spesialisthelsetjenesten deltok.

Dialog og gjensidig erfaringsutveksling om temaer som opptar denne nye yrkesgruppen og deres samarbeidspartnere ble berørt.

Disse temaene var:

  • Hvordan oppleves det å få en erfaringskonsulent inn i teamet?
  • Hvordan tenker vi som erfaringskonsulenter at det ser ut fra den andre sida?
  • Min identitet som erfaringskonsulent.
  • Hva er erfaringskompetanse?
  • Rammevilkår, utfordringer og muligheter i jobben som erfaringskonsulent.
  • Hvordan være en god leder, også for erfaringskonsulentene?

Tilbakemeldinger vi tok med oss ut av konferansen var:  store ulikhet i lønnsvilkår, viktigheten med god forankring i ledelsen samt bli tatt godt imot på arbeidsplassen. At de ansatte er klar over rollen og kompetansen erfaringskonsulenten har. Viktigheten av gode stillingsbeskrivelser. At erfaringskonsulenter og de andre ansatte er likestilte i arbeidshverdagen. Videre, så burde det være et krav til kommunene om at de må ha erfaringskonsulenter på lik linje med kommunepsykolog. Det er like vanskelig å forklare hva en erfaringskonsulent er som for eksempel for en sosionom å på en enkel måte forklare hva en sosionom er.

Dette var dessuten første året SANKS – samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus, stilte med deltakere. Noe som var både kjærkommet og nyttig. Her fikk vi alle lære litt om kulturelle forskjeller. Erfaringskonsulent på samisk er Ofelaš som betyr en veiviser og brobygger.

Filosof Dag Erik Hagerup, Asbjørn Larsen fra RIO og Vidar Hårvik fra MARBORG, ledet gruppen gjennom dagene noe som ga en fin mix av kunnskaper, og som viser at brukerstemmen er med på alvor. Og med Gretha Evensen fra NAPHA samt Sita Grepp fra Fylkesmannsembete om bord i både planlegging og gjennomføringen, fikk vi en samling akkurat så tverrfaglig som den bør være.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *