Rio

Blogg

Effektivt samarbeid mellom kriminalomsorg og ettervern

Recoveryskolen RIO ReStart opplever stor pågang fra kriminalomsorgen. Samarbeidet mellom RIO ReStart og Friomsorgen fungerer godt, og overgangene er ofte sømløse og raske, slik at suksesshistoriene blir flere.

Allsidighet som nøkkelfaktor

– Vi har til gode å høre at de som er hos oss ikke har fått noe igjen for tiden hos RIO ReStart, sier Sissel Kvinen fra Solholmen overgangsbolig.

Solholmen overgangsbolig er en del av Friomsorgen og har en kapasitet på 15 plasser. Innsatte kan komme hit når en del av straffen er gjennomført. Overgangsboligen har som mål å gjøre overgangen tilbake til samfunnet etter soning så smidig som mulig, og flere av ReStarts elever har bodd her. Kvinen forteller at ReStarts allsidige program er en av suksessfaktorene.

– Det å ha fokus på arbeid, og å trene på sosiale settinger, men også turer og opplevelser, er et kjempebra konsept, sier hun.

Holdningsendring utover programmet

– Det er viktig at alle delene av systemet er med på å gi personen en sjanse til, sier Kjersti Simonsen fra Agder friomsorgskontor.

– Måten RIO ReStart legger seg opp i hva deltakerne gjør på fritiden, er unik. Elevene må være målrettede for total endring, og skaffe seg nytt nettverk og ha aktiviteter. Holdningene må vedvare utover tilbudet hos ReStart, påpeker hun.

Kvinen trekker frem hva som blir gjort dersom en av deltakerne skulle bli involvert i rus i løpet av programmet.

– Vi har opplevd at dere håndterer situasjoner der det har vært rus involvert med individuell oppfølging, sier hun.

– Personene får karantene fra recoveryskolen, med oppgaver og møter utenfor, for å avklare om de er motiverte for å fortsette, og hvor de får mulighet til å hente seg inn igjen, fortsetter hun.

Viktig med gode overganger

Greta Birkeland jobber som tilbakeføringskonsulent i Kristiansand fengsel. Hun er dermed med på å planlegge veien videre til Solholmen eller Friomsorgen.

– RIO ReStart dukker opp som et godt alternativ fordi det er et godt supplerende tilbud, sier hun. Hun trekker frem at programmet er unikt og skreddersydd, og dermed passer godt for den spesifikke målgruppen.

– Det er dessuten enkelt å nå frem til recoveryskolen, slik at kontakt og oppstart kan skje raskt, sier hun.

Raske og gode overganger er en av tingene rus- og kriminalmsorgen må strebe for, og alle ettervernstilbud burde ha dette i fokus. Birkeland trekker også frem brukererfaringen som en av de tingene som gjør ReStart vellykket.

– Det som gjør dere annerledes er at dere ser ting som andre deler av hjelpeapparatet kanskje tar litt lett på, sier hun. Hun utdyper:

– Dere ser ting fortere, tør og konfrontere og avvise, eller å si stopp når deltakere ikke er der de skal være for å starte opp. Deltakerne får dessuten jobbet mye mer med tankemønstre hos ReStart, sier hun.

Tekst: Jenny Kjønnås og Idunn S. Svarverud

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *