Brukerorganisasjonene og Fagrådet krever eliminering av hepatitt C

Alle brukerorganisasjonene på rusfeltet og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon har stilet et brev til helse- og omsorgskomiteens medlemmer der vi ber om handling for å eliminere hepatitt C.

Hepatitt C er et globalt helseproblem som for lenge har blitt ignorert. I Norge var det i 2015 meldt 1178 tilfeller av hepatitt C til Folkehelseinstituttet. Så mange som 20 000 lever sannsynligvis med kronisk hepatitt C. Ubehandlet kan sykdommen føre til leversykdom, leverkreft, og i verste fall død. Så mange som 60-70% av sprøytebrukende rusavhengige har blitt smittet av hepatitt C. Minst halvparten av 7 500som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har på et tidspunkt vært smittet. Likevel vies denne problemstillingen liten oppmerksomhet. Hepatitt C er en glemt epidemi som rammer en av de mest utsatte gruppene i det norske samfunnet.

Arbeidet mot virushepatitt er inkludert i FNs bærekraftsmål og Verdens helseorganisasjon (WHO) vedtok i mai et mål om at virushepatitt skal elimineres innen 2030. Vi hadde håpet at Norge må gå foran og bekjempe den glemte epidemien. Skuffelsen var stor når Helse- og omsorgsdepartementet før sommeren la fram en nasjonal strategi for arbeidet mot virale hepatitter helt uten ambisjonene verdenssamfunnet hadde bestemt seg for. Innspillene fra Folkehelseinstituttet, ledende fagfolk og brukerorganisasjoner var i liten grad tatt hensyn til. Det vises liten forståelse for hvordan det er å leve med en kronisk smittsom sykdom når de som lever med hepatitt C ikke skal få tilgang på trygg og effektiv behandling før de utvikler alvorlig sykdom.  Det faktum at hepatitt C er en allmennfarlig smittsom sykdom tas ikke på alvor.

Organisasjonene bak dette oppropet krever at Norge følger opp FNs bærekraftsmål og WHOs ambisjon om å eliminere hepatitt C innen 2030 ved å:

  1. Utarbeide en nasjonal handlingsplan for arbeidet mot hepatitt C hvor forebygging og behandling sees i sammenheng som foreslått av Folkehelseinstituttet, ledende fagfolk og brukerorganisasjoner.
  2. Gi alle med kronisk hepatitt C tilbud om trygg og effektiv behandling, både for den enkeltes skyld, men også for å redusere smitte.

 

Vi håper at du og ditt parti ser hvor viktig det nå er å gjøre noe med denne situasjonen. Vi ønsker å diskutere hvordan vi sammen kan sikre at denne gruppen får et godt helsetilbud slik at vi kan stoppe denne epidemien.

Kontakt gjerne kontaktpersonene Ronny Bjørnestad eller Kenneth Arctander på e-post: ronny@prolar.no / kenneth.arctander@rio.no
Eller telefon 41 30 70 39 / 46 64 58 87

Dette oppropet er underskrevet brukerorganisasjonene på rusfeltet og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.

Vi ser frem til å høre fra dere.

 

Med hilsen

LAR nett Norge v/ Dag Myhre

RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon v/ Jon Storaas

FHN – Foreningen for human narkotikapolitikk v/ Arild Knutsen

MARBORG v/ Vidar Hårvik

BAR – Barn av rusmisbrukere v/ Marius Sjømælingen

A-LARM v/ Tommy Sjåfjell

LMS – Landsforbundet mot stoff v/ Kari Sundby

proLAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR v/ Ronny Bjørnestad

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon v/ Jan Gunnar Skoftedalen

top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Storgata 39, 0182 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
rio@faktura.poweroffice.net

Informasjon om
Personvern
Cookies

Følg oss