Hva vi gjor

Vare Tjenester

Brukerutvalg

Våre representanter deltar i flere brukerutvalg for å løfte brukerperspektivet.

Arbeids- og styringsgrupper

Vi deltar aktivt i mange endringsprosesser, og arbeids- og styringsgrupper.

Undervisning

RIO har viktig kompetanse, som vi bruker i vår undervisning til fagmiljøer.

Prosjekter

RIO etablerer prosjekter for å vise vei for fagmiljøene, og for å skaffe til veie viktig kunnskap.

Tiltak

RIO har etablert flere tiltak, som kommer brukere og fagmiljøer til gode.