Bestill kunnskap

Brukerutvalg og brukerråd

Brukermedvirkning er RIOs styrke og motor. Ved hjelp av organiserte egenerfaringer er vi med på å påvirke resultater, og sørge for at den aller viktigste gruppen, brukerne, blir hørt.

Brukerutvalgene er et viktig bindeledd mellom brukere, pårørende og ledelse på alle nivåer som jobber med rus og psykiatri. Våre brukermedvirkere sitter i flere utvalg og jobber hver dag for å skape bedre tjenester og et helhetlig behandlingssystem.

Vi sitter i brukerutvalg og brukerråd hos blant annet helseregioner og -foretak, NAV, stat og kommune, fylkesmenn, behandlingsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten, direktorater og departementer.  

Arbeids- og styringsgrupper

Vi gir brukerne en stemme. Derfor er våre brukermedvirkere med på å påvirke resultater i flere tiltak og prosjekter.

Vi er med i utarbeidelsen av offentlige retningslinjer, veiledere og utdanningsløp, i planleggingsgrupper og i offentlige og private tiltak.

Undervisning

RIO bidrar til mer kunnskap på rus- og psykiatrifeltet.

Vi underviser og holder foredrag på høyskoler og universiteter, for institusjoner, helsepersonell og driver opplæring av brukerrepresentanter.

Bestill kunnskap

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale og rådgivning.

Aktuelle temaer:
- Brukermedvirkning
- Integrert for- og ettervern
- Samhandling
- Individuell plan
- Helhetlige tjenester
- Hvordan møte brukeren
- Motivasjon og motstand
- Pårørendeperspektivet
- Boligsosiale utfordringer
- Rus og psykiske lidelser
- Selvhjelp og mestringstrening
- Rusfrihet og skadereduksjon
- Rus og kriminalitet
- Habilitering og rehabilitering
- Ettervern og integrering

Trinn 1 av 4

25%
top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Storgata 39, 0182 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
rio@faktura.poweroffice.net

Informasjon om
Personvern
Cookies

Følg oss