Siste publiserte saker

Han kan ikke hjelpe denne pasienten

I dag mangler legene i Måsøy verktøyet de trenger for å hjelpe rus- og psykiatripasienter med behov for akutt hjelp. Til neste år har de krav på akuttplass, men kommunene er ikke forberedt.

Les mer
top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Postboks 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
Postboks 29, 1401 Ski
regnskap@rio.no

Følg oss