Undervisning

Vi tilbyr foredrag og undervisning på alle områder som har med brukere og pasienter å gjøre innenfor rus og psykiatri.

Eksempler på dette er brukermedvirkning, samhandlingsreformens utfordringer, individuell plan, helhetlige tjenester, pasientforløp, hvordan møte brukeren, motivasjon og motstand, pårørendeperspektivet, boligsosiale utfordringer, hva som virker, aktivitet som nøkkelen til suksess, tilhørighet, rus og psykiske lidelser, selvhjelp og mestring, rusfrihet og skadereduksjon, rus og kriminalitet, habilitering og rehabilitering, ettervern, oppfølging og integrering.