Overdose

Overdosedødsfall I 2020

En varslet katastrofe og mulig søksmål.

I 2020 mistet Norge 324 mennesker til overdose. Dette var det høyeste antallet overdosedødsfall på 20 år. RIO ønsker å komme i kontakt med pårørende til og etterlatte etter, personer som tok overdose i 2020. Vi advarte helsemyndighetene i stat og kommune flere ganger om at stengte eller begrensede tilbud til personer med rusutfordringer førte til at flere ikke fikk forsvarlig helsehjelp da myndighetene satt inn strenge koronarestriksjoner.
Ruspasienter ble skrevet ut fra institusjonsbehandling. Brukerrommene (tidligere sprøyterom) i Bergen og Oslo ble stengt. Andre lavterskeltiltak i kommuner ble også stengt eller kraftig redusert. Planlagt spesialistbehandling ble stanset eller redusert. Vi mener rusavhengige ikke fikk medisinsk forsvarlig behandling gitt pandemisituasjonen.

Vi tar imot henvendelser på overdose@rio.no og gjennomgår hver sak i samarbeid med advokat for å vurdere et gruppesøksmål mot staten. Det er staten som har det overordnede ansvaret for at innbyggerne skal ha tilgang til menneskerettigheter og høyest mulig oppnåelige fysisk og psykisk helse.

Vi mener denne saken framstår som en varslet katastrofe.