TilTak

Kafe X

I 2004 åpnet vi dørene til Norges første brukerstyrte rusfrie møteplass. Siden den gang har kafeen utviklet seg til å bli en viktig del av det totale rehabiliteringstilbudet i Tromsø. Du finner oss i Vestregata 66.

Tilbud.

Vi tilbyr en rusfri møteplass for deg som har eller har hatt rusutfordringer. Vi bowler, går turer, går på kino og i teater. Vi ser film og fotball i kafeens kjellerlokaler og mye mer.

Nettverksbygging.

I trygge og sosiale omgivelser er kafeen en fin arena for nettverksbygging og nye venner. Også dere som ikke har hatt rusutfordringer er hjertelig velkommen.

Servering.

Vi serverer varm og gratis mat alle dager. Kaffe er også gratis, men mineralvann må du betale selv. Det er lov å gi driks. Driksen kommer brukerne av kafeen til gode.

Samarbeidspartnere.

Vår viktigste samarbeidspartner er Tromsø kommune som bidrar med fast tilskudd og lokaler. Brukerorganisasjonen Marborg er også en trofast støttespiller både praktisk og økonomisk. Andre bidragsytere er Tromsø Open Air Festival, Tromsø Idrettslag og mange av Tromsøs loger, foreninger og lag.

Kontaktpersoner.

JIMMY PEDERSEN Delt leder
Mobil 45 07 15 95

NINA ROSSING Delt leder
Mobil 92 62 87 20

Idrett MOT rus
Idrett MOT Rus har vært arrangert hvert år siden 1999. Fellesskap gjennom aktiviteter og gode opplevelser gir en god plattform for endring og utvikling på veien til et rusfritt liv. Vi vet at mestring gjennom sosial aktivitet øker selvfølelse og reduserer angst.

Rusfri.

Målgruppen til dette tiltaket er rusavhengige som befinner seg i en rusfri livsfase. Deltakerne rekrutteres fra fengsler og behandlingsinstitusjoner.

Ressurs.

Målet er å bruke idretten som brobygger på vei tilbake til samfunnet. Dette synliggjør brukerne som en ressurs for seg selv og miljøet rundt dem. De blir oppmuntret til aktivitet og samspill. Gjennom dette får brukerne økt sin tro på egne ferdigheter.

Aktivitet.

Sammen med andre skal aktivitet motivere og bidra til økt tro på egne ressurser, og vise disse ressursene for omverden. Idrett MOT Rus skal motvirke den stigmatisering som er til hinder for rehabilitering og tilbakevending til normalt liv.

Landsdekkende.

Idrett MOT Rus er landsdekkende fra Tromsø og Narvik i nord til Kristiansand i sør, Bergen og Stavanger i vest og Østfold i øst. Vi har klart å bygge ut Idrett MOT Rus i 14 av i alt 19 mulige fylker, noe vi synes er bra. Institusjoner i alle 19 fylker har tilbud om deltakelse.

Tilbud.

Noen steder i landet er Idrett MOT Rus et ukentlig tilbud, andre steder et tilbud noen ganger i året. Felles for alle er et hovedarrangement som avvikles samtidig i september hvert år. Det har også en gang i året siden 2010 vært arrangert en nasjonal fotballturnering på Vallhall i Oslo.

Samarbeidspartnere.

Idrett MOT Rus er et samarbeid mellom RIO, Civitan og lokal idrett rund omkring i landet.

Kontaktperson.

ELLINOR KITTELSEN Citivan
Mobil 90 82 06 63

Kafe Kom inn

I april 2016 var det Kafe kom inn sin tur til å åpne dørene til en rusfri møteplass. Kafeen har som mål å være en del av rehabiliteringstilbudet i Kirkenes. Du finner oss i Klavenessgate 4.

Tilbud.

Vi tilbyr ett rusfritt miljø for deg som har eller har hatt, rusutfordringer. Vi har bordtennis, biljard, dart og brettspill. Kafe kom inn arrangerer også kinoturer, spaserturer og trening.

Nettverksbygging.

I trygge og sosiale omgivelser er kafeen en god arena for nettverksbygging og for å finne nye venner. Også dere som ikke har hatt rusutfordringer er hjertelig velkommen.

Åpningstider.

Tirsdager og fredager fra 10.00 – 15.00.

Servering.

Vi serverer varm og gratis mat, men det er lov å gi driks likevel. Driksen kommer brukerne av kafeen til gode.

Kontaktpersoner.

JAN TORE RASVIK Leder
Mobil 400 45 952