Prosjekter

RIO ReStart
RIO ReStart er et rehabiliteringstilbud for deg som har gjennomført rusbehandling eller soning, og som ønsker rusfrihet, arbeid og et verdig liv. Du finner oss på vakre Bragdøya i Kristiansandsfjorden.

Dagtilbud.

For å få plass må du være rusfri, ha gjennomført rusbehandling eller soning og du må stille på jobb fem dager i uken. Faste rammer, forpliktende deltakelse og personlig ansvar er kjernen i dette dagtilbudet.

Arbeidstrening.

Arbeidstreningen består i restaurering av bygninger, hytter, båter og vedlikehold av turløypene på Bragdøya. Det finnes båtbyggeri, snekkerverksted, mekanisk verksted og gårdsbruk.

Kurs og selvutvikling.

Vi har kurs i alt fra personlig økonomi til båtførerbevis og dykkersertifikat. Turer på vann og på land og mye frisk luft i sosialt samvær er også en del av programmet.

Samarbeidspartnere.

Bragdøya kystlag er vår viktigste samarbeidspartner som stiller alle øyas fasiliteter til disposisjon. De gir oss arbeidsoppgaver og praktisk veiledning i arbeidstreningen. NAV, Gatejuristen, Sørlandsparken næringsforening, Kirkens Bymisjon og Kriminalomsorg i frihet er også viktige samarbeidspartnere.

Brosjyre.

Du kan lese brosjyren her.

Kontaktpersoner.

BENTE RØSTAD Prosjektleder
Mobil 41 66 54 85

JENNY KJØNNÅS Aktivitetsleder
Mobil 97 49 74 24

Barneblikk/Blikk for barn

Barneblikk handler om å få tak i barnas syn på foreldre, hjelpeapparat og egen situasjon. Blikk for barn er å gjøre disse barna mer synlige for hjelpeapparatet, foreldre og andre voksne.

Oppvekstsituasjoner.

Dette prosjektet skal synliggjøre barn som pårørende og øke profesjonelles kompetanse til å oppdage og håndtere bekymringsfulle oppvekstssituasjoner. Hensikten er å forene bruker- og forskningskunnskap, samt styrke brukerperspektivet i produksjon og formidling av kunnskap.

Erfaringsinnsamling.

Dette prosjektet skal synliggjøre barn som pårørende og øke profesjonelles kompetanse til å oppdage og håndtere bekymringsfulle oppvekstssituasjoner. Hensikten er å forene bruker- og forskningskunnskap, samt styrke brukerperspektivet i produksjon og formidling av kunnskap.

Novellefilm.

Vi har laget novellefilmen «For Linnea» med hensikt om å synliggjøre barns situasjon, stimulere til ettertanke og refleksjon samt øke handlekraften hos voksne. Filmen kan også brukes som illustrasjon på ulike kommunikasjonsformer. Den kan brukes alene eller sammen med skriftlig materiale som utdyper innholdet.

Kunnskapshefte.

Erfaringsinnsamlingen danner et solid grunnlag for utarbeidelse av et kunnskapshefte. Vi tar utgangspunkt i filmen, det totale intervjumaterialet og eksisterende kunnskap. Erfaringskunnskap skal også ha stor plass i kunnskapsheftet og flere fra RIO har vært viktige bidragsytere til dette. i har laget novellefilmen «For Linnea» med hensikt om å synliggjøre barns situasjon, stimulere til ettertanke og refleksjon samt øke handlekraften hos voksne. Filmen kan også brukes som illustrasjon på ulike kommunikasjonsformer. Den kan brukes alene eller sammen med skriftlig materiale som utdyper innholdet.

Samarbeidspartnere.

Prosjektet er et samarbeid mellom RIO, BAR, MOSAIKK-prosjektet og Filmmakeriet AS.

Kontaktperson.

KERSTIN SØDERSTRØM Barnepsykolog
Mobil 93 23 53 36

Hepatitt C-behandling

Vi var ikke i tvil om at det var riktig å bidra til dette prosjektet som godkjent søkerorganisasjon til Extrastiftelsen. Dette 3-årige forskningsprosjektet startet i april 2014 med doktorgradsprogram på Akershus universitetssykehus.

Hepatitt C-virus (HCV) er globalt en av de viktigste årsakene til kronisk leversykdom. Kronisk HCV-infeksjon kan over tid føre til utvikling av levercirrhose og primær leverkreft. I Norge er minst 20 000 personer kronisk infiserte og mesteparten av smitteoverføringen har skjedd hos rusmiddelbrukere gjennom deling av urene sprøyter og annet brukerutstyr. Det finnes nå effektiv moderne HCV-behandling som kan kurere mer enn 90 % uten bivirkninger av betydning. Så langt er det få rusmiddelbrukere som har fått tilgang til behandling, og vi ser derfor en økende sykdomsbyrde i denne populasjonen.

Dette prosjektet består av tre deler:

HCV-behandling.

Opptak til HCV-behandling blant aktive rusmiddelbrukere har så langt vært svært lavt, men dette er ikke undersøkt i populasjonen som har mottatt LAR. Gjennom kobling av det norske reseptregisteret og meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) har vi undersøkt andelen av LAR-pasienter med HCV som har mottatt HCV-behandling mellom 2004 og 2013. Vi har undersøkt endringer i behandlingsopptaket over tid og faktorer assosiert med HCV- behandling.

Reinfeksjon.

Det finnes lite langtidsdata om forekomsten av reinfeksjon etter gjennomført HCV-behandling. Vi har gjennomført en langtidsoppfølging av norske pasienter som ble behandlet i en skandinavisk behandlingsstudie i 2004-06 (NORTH-C) og kartlagt forekomsten av tilbakefall til rusmiddelbruk og HCV- reinfeksjon i denne populasjonen.

Risikoatferd.

Forekomsten av HCV- reinfeksjon vil avhenge av eventuell risikoatferd etter gjennomført behandling. Denne risikoen vil kanskje kunne reduseres gjennom kontakt med helsepersonell. Gjennom den internasjonale ACTIVATE-studien har aktive rusmiddelbrukere blitt behandlet for HCV i åtte land. Vi har sett på endringer i selvrapportert rusatferd (deling av urene sprøyter og brukerutstyr) underveis og etter behandlingen.

Kontaktpersoner.

OLAV DALGÅRD Overlege og professor
Mobil 92 61 68 00

HÅVARD MIDTGARD Lege og stipendiat
Mobil 90 83 00 71