Brukerutvalg

RIOs brukermedvirkere er med i et stort antall brukerutvalg og brukerråd i rus- og psykiatrifeltet.
Våre representanter er med og påvirker i råd og utvalg i kommuner, hos fylkesmenn, på behandlingssteder, ved sykehus, regionale helseforetak, direktorater og departementer.