Bestill kunnskap

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale og rådgivning.

Aktuelle temaer:

– Brukermedvirkning
– Integrert for- og ettervern
– Samhandling
– Individuell plan
– Helhetlige tjenester
– Hvordan møte brukeren
– Motivasjon og motstand
– Pårørendeperspektivet
– Boligsosiale utfordringer
– Rus og psykiske lidelser
– Selvhjelp og mestringstrening
– Rusfrihet og skadereduksjon
– Rus og kriminalitet
– Habilitering og rehabilitering
– Ettervern og integrering

About Image

Trinn 1 av 4