Arbeids- og styringsgrupper

RIO er representert i et stort antall prosesser og arbeids-og styringsgrupper på alle nivåer i rusfeltet.
Vi er også med i mange prosjekter, utvalg og arbeid i offentlige og private tiltak, brukerstyrte tiltak, offentlige retningslinjer og veiledere, utdanningsløp og forskjellig planarbeid.
Vi er med og påvirker resultatet.