Ansatte

Brukermedvirkere

Kenneth A. Johansen Daglid Leder Tlf 466 45 887

Asbjørn Larsen Nestleder,reg ansvarlig N Norge Tlf 452 68 495

Bente K. Røstad Fagansvarlig  Tlf 416 65 485

David Rogne Regionsansvarlig Midt Norge Tlf 944 77 373

Karl Olaf Sundfør Regionsansvarlig Vest norge Tlf 993 95 708

Fredrik Nilsson Regionsansvarlig Sør Øst Norge Tlf 483 46 195

Eva Pay Assisterenderegionsansvarlig Sør Øst Tlf 412 75 848

Heidi Hansen Brukermedvirker Tlf 916 42 030

Kitt- Anne J Hansen  Prosjektleder Ovenpå Tlf 938 81 029

Stephanie P. Dahl Prosjektleder Kreativ Recovery Tlf 404 63 077

Nina Benjaminsen Prosjektleder Kafe Nordlys Tlf 949 87 686

Siv-Elin Reitan Brukermedvirker Tlf 976 41 433

Nina H. Rossing Leder Kafe X Tlf 926 28 720

Administrasjon

Kenneth A. Johansen Daglig Leder Tlf 466 46 887

Asbjørn Larsen Nestleder,reg.ansvarlig N Norge Tlf 452 68 495

Meskerem Daniel økonomi Tlf 462 22 551