LAR

RIO-debatten ‘Lar under lupen’, en suksess.

RIO-debatten var ledet av Kenneth Arctander og Asbjørn Larsen og fulgte sitt vanlige format med et fagsymposium etterfulgt av en politisk debatt. Du kan se hele eventet her. Dagen ble åpnet med et innlegg av statssekretær for Helse- og Omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke. Innlederne i symposiumet vårt var professor Thomas Clausen, leder ved Senter for Rus- …

RIO-debatten ‘Lar under lupen’, en suksess. Read More »

Om LAR-barna

Den siste tiden har det vært satt et særlig fokus på barn som fødes med abstinenser. Mange av disse fødes av mødre som er i LAR og mottar substitusjonsbehandling, enten med metadon eller buprenorfin. Flere faglige instanser har vært kritiske til praksisen med å trappe opp gravide LAR-pasienter. Barnelegeforeningen skrev til Helsedirektoratet og Barneombudet følgende …

Om LAR-barna Read More »