Posts

Kenneth Arctander Johansen ny daglig leder i RIO

Etter en grundig prosess har styret i RIO besluttet å tilby stillingen som daglig leder til Kenneth Arctander Johansen. 

Kenneth har jobbet i RIO siden 2013, har brukererfaring, er faglig sterk, og har god erfaring med politisk påvirkning på rusfeltet.  

Styret er svært fornøyd med at Kenneth tar utfordringen med å jobbe for at RIO skal være en brukerorganisasjon som får gjennomslag for viktige saker, og som har et godt omdømme.

Kenneth tiltrer stillingen som daglig leder den 1. februar.