Advokatfirma inngår samarbeid med RIO om å hjelpe rusavhengige

Det ble inngått en enighet mellom daglig leder i RIO, Kenneth Arctander og Advokatfullmektig Linn Firdaous Nikkerud ved advokatfirmaet Auxillium om et samarbeid for å lage et lavterskeltilbud for å sikre rettshjelp til personer med rusproblemer.

Flere med rusproblemer møter juridiske utfordringer. Vi mener det er nyttig å raskt få kontakt med noen med juridisk kompetanse. Man kan få avklart viktige spørsmål, vite hvilke rettigheter man har og få videre hjelp.

Ta kontakt med oss eller direkte med Nikkerud på:

E-post: linn@auxi.no
Mobil: +47 99093938

Minority Report: RIO-debatten høst om minoriteter på rusfeltet

Minoriteter er for lite representert i brukerorganisasjonene og debatten på rusfeltet. Økt minoritetsrepresentasjon og minoritetsperspektiv på rusfeltet vil bidra til bedre forståelse, bedre tjenester og en mer rettferdig ruspolitikk.

RIO inviterer derfor til et fysisk og digitalt arrangement. Meld deg på Facebook her.

Det blir faglige innlegg og politisk debatt om viktige spørsmål knyttet til minoriteter på rusfeltet.

Som vanlig vil det være en faglig del med korte innlegg etterfulgt av et politikerpanel.

Lenke til stream kommer!

Konferansier: Daglig leder i RIO Kenneth Arctander Johansen, og RIO-ansatt Mickael Jacques Sommerseth

Åpning av RIO-debatten: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke

Introduksjon til tema ved Mohammed Hersi.

Innledere

Moses Degeybe Kuvoame PhD, førsteemanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, medlem av Rusreformutvalget og Levekårsutvalget. Kuvoame har lang fartstid fra Uteseksjonen i Oslo, er president i Centre for African Mental Health and Competence (CampCom) og har forsket på minoritetsungdom i åpne rusmiljøer i Oslo.

Bård Dyrdal, politioverbetjent Oslo Politidistrikt og styremedlem i Law Enforcement Action Partnership (LEAP) Scandinavia. LEAP er en forening i et internasjonalt nettverk av nåværende og tidligere justisansatte som ønsker nye løsninger på problemer der straffebaserte politiløsninger har vist seg å ha dårlig eller negativ effekt. Dyrdal har markert seg i debatten om rusreform og kritisert politiet for en usosial tilnærming som rammer ungdom fra utsatte bydeler i Oslo hardere enn andre.

Espen Freng, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, er Cand Polit i sosialantropologi. Freng har arbediet med migrasjon, psykisk helse og rus siden 2005.

Maruwa Kerella Ibrahim, prosjektleder for Skeiv Verden, har en Master of Science i vold, konflikt og utviklingstudier fra SOAS University of London og en bachelor i Midtøsten-studier fra Universitetet i Oslo. Ibrahim er opptatt av skeive minoriteters utfordringer på rusfeltet.

Paneldebatt

Arbeiderpartiet: Mansoor Hussain
SV: Sheida Sangtarash
Høyre: James Stove Lorentzen
Venstre: Carl-Erik Grimstad
Rødt: Sofia Rana
KrF: Espen Andreas Hasle

Nytt viktig innlegg om rusreform for ungdom

Se innlegget til Kenneth Arctander på Gatenær 2020, der han forteller om at rusreformutvalgets forslag og hvorfor reformen er viktig for ungdom.

Nytt og spennende innlegg av Kari Lossius om ungdom og rusbehandling

Se dette innlegget fra styremedlem i RIO, Kari Lossius, der hun snakker om hva som hjelper og hva som skader når det kommer til ungdom på rusfeltet.

Fagrådets ruspolitiske pris til Kenneth Arctander og Arild Knutsen

Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2020 gikk til daglig leder i RIO, Kenneth Arctander Johansen, og daglig leder i Foreningen for en human narkotikapolitikk (FHN), Arild Knutsen.

Fagrådet la vekt på langsiktig rettighetsarbeid for personer med rusproblemer for begge to. Knutsen har kjempet for bedre skadereduserende tjenester, avkriminalisering og regulering i en årrekke. Arctander har vært omtalt som “rusreformens førsteforsvarer”, har kjempet mot nedleggelser av institusjoner og jobbet for gjennomslag på Stortinget for integrert ettervern.

-Det er en ære for meg å få denne prisen, og treffende å stå skulder med Arild. Men dette er større enn meg og Arild, vi er del av en bevegelse. Og rusreformen er til syvende og slutt et moralsk spørsmål der vi nå har muligheten til å rette opp i en historisk urettferdighet – hvor vi har marginalisert og stigmatisert personer med store problemer, sier Kenneth.

Tidligere mottakere av Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid har blant annet vært Statsminister Erna Solberg, Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Thorvald Stoltenberg.

Se takketalen fra Arild Knutsen og Kenneth Arctander her.

RIO lykkes med å innføre integrert ettervern

Nå er Helse Nord på vei til å levere på integrert ettervern som RIO har jobbet systematisk med å få innført. Vi jobbet med regjeringen for å få dette til. Når vi ikke lyktes der, vendte vi oss til opposisjonen på Stortinget.

Vi var fornøyd med at et AP-ledet stortingsflertall ville sikre at institusjoner skulle gis mulighet til å følge opp personer etter at de var ferdig med døgnbehandling.

Dessverre, til tross for at regjeringen sa i Statsbudsjettet for 2018 at de ville følge opp dette i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene, så skjedde ikke dette.

Siden da har RIO jobbet med de regionale helseforetakene.

Nå som Helse Nord RHF lyst ut en anbudskonkurranse er vi godt fornøyd med at de har bedt om at det konkurreres på for- og ettervern.

I anbudsdokumentet til Helse Nord står følgende:

“Et systematisk for- og ettervern vektlegges. Tilbyderne må beskrive hvordan kontakten med pasientene planlegges i disse fasene. Rutiner for oppfølging ved sekvensielle opphold må beskrivesherunder kriseplaner og hvordan institusjonene handterer pasienter som ikke kan bo hjemme i planlagt periode.”

-Vi er godt fornøyd med denne utviklingen og vil særlig gi honnør til nestleder i RIO og regionsansvarlig i nord, Asbjørn Larsen, som har jobbet hardt for dette i Helse Nord, sier daglig leder Kenneth Arctander.

Asbjørn Larsen og Kenneth Arctander under RIO-debatten

 

Les intervjuet med Jenny Beate Kjønnås i Norsk Ukeblad

Jenny Beate Kjønnås har vært med i RIO i en årrekke og blant annet jobbet i flere år i RIO ReStart som var et ettervernstilbud vi drev på Sørlandet gjennom syv år.

Les dette fine intervjuet med Jenny i Norsk Ukeblad.

Egmont Publishing Norge - Norsk Ukeblad - nr. 38 2020 uke 35 - 28.08.20 (9)

Bidra til Stig Haugruds begravelse

Vår kjære Stig Haugrud har gått bort. Stig var en svært engasjert frivillig i RIO i en lang periode. Han har bidratt masse til brukermedvirkning. Familien hans ønsker at man fremfor å gi blomster, bidrar til en spleis som er med og finansierer begravelsen hans.

RIO minnes Stig for den fine mannen han var.

Vi savner deg Stig, hvil i fred.

Spleisen finner dere her:

RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet

RIO hadde den 19.08.2020 et ekstraordinært årsmøte med én sak på agendaen: navneskifte!

Styret besluttet at det var ønskelig med å skifte til et mer tidsmessig navn på organisasjonen. Forslaget var:

RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet.

Med internasjonalt navn:

RIO – a Norwegian users’ association in field of alcohol and drugs. 

Navneskiftet ble enstemmig vedtatt og RIO heter nå RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet.

RIO og Veien Tilbake arrangerer ruskonferanse 10-11 desember

Påmelding her.

Program her.

Sammen inviterer vi kommunehelsetjenestene, private og offentlige behandlingsinstitusjoner, NAV, Friomsorgen, bruker- og interesseorganisasjoner, og andre interesserte til en to dagers fagkonferanse med workshop på Gardermoen (se mer info under påmelding og program). Vi har en rekke foredragsholdere som vil presentere det de brenner for på sine fagfelt og som vil belyse nye temaer i rusdebatten. Noen av temaene kan være kontroversielle for noen. 

Og det mener vi er viktig for å bringe bredde og nye ideer inn i rusfeltet.

Helseminister Bent Høie åpner konferansen. Deretter har vi plenumsforedrag med lederen for Ruseformutvalget, førstestatsadvokat  hos Riksadvokaten, Runar Torgersen og psykologspesialist Kari Lossius, før vi deler oss i arbeidsgrupper.

Vi har ni foredragsholdere som kjører parallellsesjoner der hver deltager kan velge to foredrag de kan delta på. (Se program her: Brosjyre.pdf ).

Dagen avsluttes med en paneldebatt med flere av foredragsholderne. Paneldebatten ledes av Kenneth Arctander Johansen fra RIO. Vi ønsker å motivere til videre samarbeid mellom deltagerne på konferansen for å skape et best mulig tilbud til brukerne.

Vi har laget en konferanse som er utfordrende, lærerik, aktiv og annerledes. På dag 2 starter innleder professor emeritus Sverre Nesvåg, så kjører vi workshop der vi i grupper diskuterer hvordan vi sammen kan skape et bedre rusfelt, der vi tar med oss inspirasjon fra foredragene og kommer med egne innspill. Hver gruppe presenterer det de har kommet fram til på slutten av dagen.