Politiets rolle på rusfeltet med Bård Dyrdal i RIO-podden

I episode 3 av RIO-podden møter vi Bård Dyrdal som er leder i LEAP Scandinavia og diskuterer politiets rolle i narkotikapolitikken.

Dyrdal har lenge vært en modig – ensom- stemme i politiet der han kjemper for endringer i ruspolitikken og kritiserer politiets egen praksis.

Sett av en og en halv time til å hør denne spennende episoden der Dyrdal og daglig leder i RIO, Kenneth Arctander, diskuterer URO, diskriminering, Norsk Narkotikapolitiforening, Jan Bøhler sin tro på straff i Groruddalen og hvor skummelt det er når målet helliger middelet i narkotikapolitikken.

LEAP Scandinavia er en forening i et internasjonalt nettverk av nåværende og tidligere justisansatte (politiet, tollvesenet, kriminalomsorgen, påtalemyndigheten og andre) som ønsker nye løsninger på problemer der straffebaserte politiløsninger har vist seg å ha dårlig, eller negativ effekt. De ønsker å jobbe for en evidensbasert rushåndtering med et grunnpremiss om at statens voldsmonopol ikke skal systematisk rettes mot de svakeste i samfunnet.

Minoriteter og diskriminering på rusfeltet med Mohammed Hersi

I episode 2 av RIO-podden møter dere Mohammed Hersi. Hersi har i en lengre periode vært med i RIO og etablerte i oktober 2019 Minoritetenes Interesseorganisasjon (MIO) hvor han i dag er styremedlem.

Hersi kom alene til Norge som fjortenåring for 30 år siden og er godt kjent med utfordringene minoriteter i Norge har på rusfeltet. Ofte har disse menneskene han er talsperson for traumer og psykiske problemer.

Språkutfordringer og en diskriminerende narkotikapolitikk og et helsevesen uten tilstrekkelig minoritetskunnskap, skaper vanskelige situasjoner for disse menneskene.

Erfaringskonsulent – nettverkssamling i Bodø

Brukerorganisasjonene RIO og MARBORG var for 4. året på rad sammen med Fylkesmannen i Nordland og NAPHA med å arrangere samling for erfaringskonsulenter i Nord-Norge. RIO og MARBORG bidro til å gjøre brukerstemmen sentral i samlingene.

Det som startet som en samling fore erfaringskonsulenter fra kommunene i Nordland, har nå blitt en samling for erfaringskonsulenter fra hele Nord-Norge. En viktig samling for en relativt ny yrkesgruppe som skal finne sin plass. Erfaringskonsulentsatsningen er noe som har etablert seg i kommuner og sykehus over hele landet.

Samlingen hadde i år 32 deltakere, som var erfaringskonsulenter og deres ledere, brukerorganisasjoner, NAPHA og Fylkesmannen i Nordland. Både kommunale erfaringskonsulenter og erfaringskonsulenter fra spesialisthelsetjenesten deltok.

Dialog og gjensidig erfaringsutveksling om temaer som opptar denne nye yrkesgruppen og deres samarbeidspartnere ble berørt.

Disse temaene var:

  • Hvordan oppleves det å få en erfaringskonsulent inn i teamet?
  • Hvordan tenker vi som erfaringskonsulenter at det ser ut fra den andre sida?
  • Min identitet som erfaringskonsulent.
  • Hva er erfaringskompetanse?
  • Rammevilkår, utfordringer og muligheter i jobben som erfaringskonsulent.
  • Hvordan være en god leder, også for erfaringskonsulentene?

Tilbakemeldinger vi tok med oss ut av konferansen var:  store ulikhet i lønnsvilkår, viktigheten med god forankring i ledelsen samt bli tatt godt imot på arbeidsplassen. At de ansatte er klar over rollen og kompetansen erfaringskonsulenten har. Viktigheten av gode stillingsbeskrivelser. At erfaringskonsulenter og de andre ansatte er likestilte i arbeidshverdagen. Videre, så burde det være et krav til kommunene om at de må ha erfaringskonsulenter på lik linje med kommunepsykolog. Det er like vanskelig å forklare hva en erfaringskonsulent er som for eksempel for en sosionom å på en enkel måte forklare hva en sosionom er.

Dette var dessuten første året SANKS – samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus, stilte med deltakere. Noe som var både kjærkommet og nyttig. Her fikk vi alle lære litt om kulturelle forskjeller. Erfaringskonsulent på samisk er Ofelaš som betyr en veiviser og brobygger.

Filosof Dag Erik Hagerup, Asbjørn Larsen fra RIO og Vidar Hårvik fra MARBORG, ledet gruppen gjennom dagene noe som ga en fin mix av kunnskaper, og som viser at brukerstemmen er med på alvor. Og med Gretha Evensen fra NAPHA samt Sita Grepp fra Fylkesmannsembete om bord i både planlegging og gjennomføringen, fikk vi en samling akkurat så tverrfaglig som den bør være.

-En perfekt mix av historier om de rusavhengige, pårørende perspektivet og musikk

Forestillingen «Hekta – Hvorfor meg» høstet mange lovord fra publikum etter premieren i Haugesund. I forestillingen har kreatør og artist Eivind Jul invitert med seg tre tidligere
rusmisbrukere i sofaen for å prøve å forstå hvorfor noen velger et liv i rus. Du får blant annet høre om hvordan man evner å svikte alle som er glade i en Hvordan hverdagen
som rusavhengig er og veien tilbake. Hekta er en forestilling utenom det vanlige. Det er konsert, det er foredrag – det er opplæring.

Fra forestillingen. Foto: Hanne Cathrine Fagerland.

På scenen møter du vår egen Karl Olaf Sundfør, som har 37 års erfaring fra rusen. Eigil Karlsen er fra Stavanger, og falt utpå igjen etter 20 års normalt familieliv. Jostein Jensen, med sine 43 år i rusmiljøet i Haugesund – har blitt som en bestefar for mange i miljøet. Alle de tre jobber nå aktivt for å bedre rusomsorgen. Gjennom «Hekta – Hvorfor meg» ønsker de
å bidra til at pårørende får innblikk i en rusmisbrukers tankesett og levemåte – samt hvordan pårørende kan bidra.

Karl Olaf jobber i dag i RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet og sitter i brukerutvalget til Helse Vest samt  sentralstyret til Mental Helse. Han har også gitt ut sin historie i bokform.

Advokatfirma inngår samarbeid med RIO om å hjelpe rusavhengige

Det ble inngått en enighet mellom daglig leder i RIO, Kenneth Arctander og Advokatfullmektig Linn Firdaous Nikkerud ved advokatfirmaet Auxillium om et samarbeid for å lage et lavterskeltilbud for å sikre rettshjelp til personer med rusproblemer.

Flere med rusproblemer møter juridiske utfordringer. Vi mener det er nyttig å raskt få kontakt med noen med juridisk kompetanse. Man kan få avklart viktige spørsmål, vite hvilke rettigheter man har og få videre hjelp.

Ta kontakt med oss eller direkte med Nikkerud på:

E-post: linn@auxi.no
Mobil: +47 99093938

Minority Report: RIO-debatten høst om minoriteter på rusfeltet

Minoriteter er for lite representert i brukerorganisasjonene og debatten på rusfeltet. Økt minoritetsrepresentasjon og minoritetsperspektiv på rusfeltet vil bidra til bedre forståelse, bedre tjenester og en mer rettferdig ruspolitikk.

RIO inviterer derfor til et fysisk og digitalt arrangement. Meld deg på Facebook her.

Det blir faglige innlegg og politisk debatt om viktige spørsmål knyttet til minoriteter på rusfeltet.

Som vanlig vil det være en faglig del med korte innlegg etterfulgt av et politikerpanel.

Lenke til stream kommer!

Konferansier: Daglig leder i RIO Kenneth Arctander Johansen, og RIO-ansatt Mickael Jacques Sommerseth

Åpning av RIO-debatten: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke

Introduksjon til tema ved Mohammed Hersi.

Innledere

Moses Degeybe Kuvoame PhD, førsteemanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, medlem av Rusreformutvalget og Levekårsutvalget. Kuvoame har lang fartstid fra Uteseksjonen i Oslo, er president i Centre for African Mental Health and Competence (CampCom) og har forsket på minoritetsungdom i åpne rusmiljøer i Oslo.

Bård Dyrdal, politioverbetjent Oslo Politidistrikt og styremedlem i Law Enforcement Action Partnership (LEAP) Scandinavia. LEAP er en forening i et internasjonalt nettverk av nåværende og tidligere justisansatte som ønsker nye løsninger på problemer der straffebaserte politiløsninger har vist seg å ha dårlig eller negativ effekt. Dyrdal har markert seg i debatten om rusreform og kritisert politiet for en usosial tilnærming som rammer ungdom fra utsatte bydeler i Oslo hardere enn andre.

Espen Freng, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, er Cand Polit i sosialantropologi. Freng har arbediet med migrasjon, psykisk helse og rus siden 2005.

Maruwa Kerella Ibrahim, prosjektleder for Skeiv Verden, har en Master of Science i vold, konflikt og utviklingstudier fra SOAS University of London og en bachelor i Midtøsten-studier fra Universitetet i Oslo. Ibrahim er opptatt av skeive minoriteters utfordringer på rusfeltet.

Paneldebatt

Arbeiderpartiet: Mansoor Hussain
SV: Sheida Sangtarash
Høyre: James Stove Lorentzen
Venstre: Carl-Erik Grimstad
Rødt: Sofia Rana
KrF: Espen Andreas Hasle

Nytt viktig innlegg om rusreform for ungdom

Se innlegget til Kenneth Arctander på Gatenær 2020, der han forteller om at rusreformutvalgets forslag og hvorfor reformen er viktig for ungdom.

Nytt og spennende innlegg av Kari Lossius om ungdom og rusbehandling

Se dette innlegget fra styremedlem i RIO, Kari Lossius, der hun snakker om hva som hjelper og hva som skader når det kommer til ungdom på rusfeltet.

Fagrådets ruspolitiske pris til Kenneth Arctander og Arild Knutsen

Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2020 gikk til daglig leder i RIO, Kenneth Arctander Johansen, og daglig leder i Foreningen for en human narkotikapolitikk (FHN), Arild Knutsen.

Fagrådet la vekt på langsiktig rettighetsarbeid for personer med rusproblemer for begge to. Knutsen har kjempet for bedre skadereduserende tjenester, avkriminalisering og regulering i en årrekke. Arctander har vært omtalt som “rusreformens førsteforsvarer”, har kjempet mot nedleggelser av institusjoner og jobbet for gjennomslag på Stortinget for integrert ettervern.

-Det er en ære for meg å få denne prisen, og treffende å stå skulder med Arild. Men dette er større enn meg og Arild, vi er del av en bevegelse. Og rusreformen er til syvende og slutt et moralsk spørsmål der vi nå har muligheten til å rette opp i en historisk urettferdighet – hvor vi har marginalisert og stigmatisert personer med store problemer, sier Kenneth.

Tidligere mottakere av Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid har blant annet vært Statsminister Erna Solberg, Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Thorvald Stoltenberg.

Se takketalen fra Arild Knutsen og Kenneth Arctander her.

RIO lykkes med å innføre integrert ettervern

Nå er Helse Nord på vei til å levere på integrert ettervern som RIO har jobbet systematisk med å få innført. Vi jobbet med regjeringen for å få dette til. Når vi ikke lyktes der, vendte vi oss til opposisjonen på Stortinget.

Vi var fornøyd med at et AP-ledet stortingsflertall ville sikre at institusjoner skulle gis mulighet til å følge opp personer etter at de var ferdig med døgnbehandling.

Dessverre, til tross for at regjeringen sa i Statsbudsjettet for 2018 at de ville følge opp dette i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene, så skjedde ikke dette.

Siden da har RIO jobbet med de regionale helseforetakene.

Nå som Helse Nord RHF lyst ut en anbudskonkurranse er vi godt fornøyd med at de har bedt om at det konkurreres på for- og ettervern.

I anbudsdokumentet til Helse Nord står følgende:

“Et systematisk for- og ettervern vektlegges. Tilbyderne må beskrive hvordan kontakten med pasientene planlegges i disse fasene. Rutiner for oppfølging ved sekvensielle opphold må beskrivesherunder kriseplaner og hvordan institusjonene handterer pasienter som ikke kan bo hjemme i planlagt periode.”

-Vi er godt fornøyd med denne utviklingen og vil særlig gi honnør til nestleder i RIO og regionsansvarlig i nord, Asbjørn Larsen, som har jobbet hardt for dette i Helse Nord, sier daglig leder Kenneth Arctander.

Asbjørn Larsen og Kenneth Arctander under RIO-debatten