Lokallag i RIO – forslag til vedtektsendringer på ekstraordinært årsmøte

RIO sitt styre foreslår på et ekstraordinært årsmøte 13. november 2021 kl. 16, vedtektsendringer som åpner for etablering av lokallag i RIO.

RIO ble en medlemsorganisasjon i 2020 og dette er en videreutvikling av organisasjonen for å sikre lokal forankring og bedre brukermedvirkning lokalt over hele landet.

For innmelding, følg: https://rio.no/bli-medlem

Sakspapirer kan leses her:

Innkalling ekstraordinært årsmøte 2021
Sak 2 vedlegg 1 forslag til nye vedtekter
Sak 2 vedlegg 3 forslag lokallagsvedtekter

 

Utvikling av RIO på ansatt- og frivilligsamling

RIO arrangerte ansatt- og frivilligsamling 19-20 september på Gardermoen. Under samlingen diskuterte vi utviklingen av RIOs medlemsdemokrati med etablering av lokallag og de tiltak vi må gjøre for å igangsette dette arbeidet som styret ønsker. Dette vil innebære blant annet vedtektsendringer.

Deretter fikk vi gode presentasjoner av RIO sine prosjekter og tiltak. Under følger noen bilder fra disse.

Prosjektleder for Kreativ Recovery, Stephanie Dahl og aktivitetsleder Judi Fong, fortalte om kunst som metode og aktiviteter for unge på Sørlandet.

Tiltaksleder for Kafe X i Tromsø, Nina Rossing og prosjektleder for Kafe X på Storslett, Nina Benjaminsen, fortalte oss om innhold, omfang og organisering av RIOs kafeer.

Prosjektleder for Ovenpå, Kitt-Anne Jorid Hansen og frivillig Daniel Johansen fortalte om tilbudet deres i Bodø.

Regionsansvarlig i sørøst, Fredrik Nilsson snakker om utvikling av lokallag i RIO.

Virginie Debaere (forskningsansvarlig i RIOs norsk-russiske helsesamarbeid) og Mohammed Hersi, minoritetspolitisk rådgiver.

To av våre frivillige, Omar og Mona, i samtale med nestleder, Asbjørn Larsen.

Politikere fra Høyre, Venstre, SV og AP på RIO sitt 25 års jubileum.

Lørdag 19.09.2021 markerte RIO sitt 25 års jubileum sammen med styre, frivillige og ansatte i organisasjonen. I anledning jubileet vårt fikk vi besøk av politikere som sa noe om viktigheten av RIO og brukerorganisasjoner, og som snakket med oss om den politiske situasjonen og rusreformen som RIO er veldig opptatt av.

Aller først startet vi dagen med noen innledende ord fra styreleder Finn Arctander, som sa noen ord om veien vi har gått de siste årene. Vi har blitt en medlemsorganisasjon og nå begynner det viktige arbeidet med videreutviklingen av demokratiet og den lokale forankringen til RIO.

Vi delte ut RIO-prisen til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Han ble samtidig utnevnt til æresmedlem på livstid i RIO for sitt utrettelige arbeid med inkludering av brukere og kampen for rettighetene våre.

Deretter fikk vi høre gode innlegg fra politikere om viktigheten av brukerorganisasjoner generelt og RIO. Vi ble anerkjent for jobben vi har gjort med debatten om rusreformen, og klare oppfordringer til å ta kampen videre. Noe vi så klart kommer til å gjøre.

Politikerne som deltok var Sheida Sangtarash (SV), Ola Elvestuen (Venstre), Tuva Moflag (AP) og Fredrik Wang-Gierløff (Høyre).  En ekstra oppmerksomhet ble gitt til Wang-Gierløff for den jobben han gjorde som statssekretær for Høie. RIO er godt kjent med jobben han gjorde for at det skulle bli en rusreform.

Styreleder Finn Arctander åpnet 25 års jubileet.

Daglig leder, Kenneth Arctander, introduserer politikerne som har møtt opp.

Sentralstyremedlem i SV, og tidligere helsepolitisk talsperson Sheida Sangtarash.

Stortingsrepresentant og tidligere nestleder i Venstre, Ola Elvestuen.

Medlem av stortingets helse- og omsorgskomité, Tuva Moflag (AP)

Arbeiderpartiet bør beklage diskriminering av rusavhengige.

Ruspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Maria Aasen-Svendsrud møtte sosialpolitisk talsperson for MdG, Farid Shariati til debatt om Arbeiderpartiets ruspolitikk på Dagsnytt Atten den 06.09.2021. 

Arbeiderpartiet stemte i Stortinget ned en viktig sosialpolitisk reform, Rusreformen. Rusreformen er avkriminalisering av befatning med ulovlige rusmidler til eget bruk, og er blant annet anbefalt av FN og Verdens Helseorganisasjon.

Shariati kritiserte Arbeiderpartiet for samtidig å ha vedtatt en ruspolitikk som blir omtalt som et angrep på likhetsidealet som rettsstaten vår bygger på, av ledende strafferettsjurister.

Vårt anliggende her er Svendsrud sine uttalelser om vår gruppe. Hun sa følgende:

“Er du syk, står du uten ansvarlighet for det du gjør. Du er tungt narkoman. Da sier vi, da skal du møtes med kun hjelp og ikke et straffansvar. Dersom du er tilregnelig, du kan stå til rede (sic) for det du har gjort. Du har valgt å selge, bruke, dop, da skal du kunne stå til ansvar for straff for det.”.

Vi forlanger en offentlig beklagelse fra Arbeiderpartiet for at personer med rusutfordringer omtales som utilregnelige personer, og som ikke kan gjøre rede for seg og være ansvarlige for egne handlinger.

Vi forlanger også en offentlige beklagelse for at skjellsord som “tung narkoman” brukes for å omtale personer med rusutfordringer.

Politikerne var ikke modne for rusreformen

Ifølge Stat & Styrings redaktør, Arild Aspøy, strandet regjeringens rusreform fordi Rusreformutvalget ignorerte de politiske realitetene, og var for progressive. 

Først, er det feil at utredningen var et haleheng til sekretariatet.

Dernest, det er viktig å analysere havariet. Aspøy baserer seg på en artikkel av Stine Hesstvedt i Stat & Styring (2021) som undersøker hvordan myndighetene styrer offentlige utredninger gjennom mandat, oppnevninger og sekretariat. Hun vil bidra til “økt forståelse for hvordan kunnskapens politiske betingelser blir til og varierer innenfor det norske systemet.”.

Aspøys oppfatning om at utvalgets syn på straff mot rusbrukere kolliderte med stortingets, er ikke feil. En analyse må imidlertid inkludere de politiske realitetene.

Et stortingsflertall som inkluderte AP, muliggjorde regjeringens arbeidet med å flytte samfunnets ansvar for reaksjoner på bruk og besittelse av ulovlige rusmidler, fra justis- til helse. Deretter bandt FrP seg til reformen i Granavolden-erklæringen. 

Alt endret seg da FrP forlot regjeringen som valgte å hente en IS-assosiert kvinnelig flyktning med sitt syke barn fra Syria. AP på sin side snudde ryggen til egen politikk på landsmøtet i 2021. 

Aspøy tror Jonas Gahr Støre ser på straff som moralsk fordømmelse, og setter dette opp mot utvalgets syn om at straff ikke har noen funksjon. Sannheten er at utvalget definerte straff som samfunnets sterkeste virkemiddel for fordømmelse av uønskede handlinger og at straff må solid begrunnes. Den ruspolitiske begrunnelsen har vært at straff fører til merkbart redusert bruk. Derfor gjennomgikk utvalget foreliggende forskning for å se om det fantes belegg for å hevde en slik sammenheng. 

Det gjorde det ikke.

Dette betyr ikke at utvalgets syn på straff er kontrært. Stortinget har vedtatt at skadefølgeprinsippet skal legges til grunn for kriminalisering av uønskede handlinger, som betyr at handlinger som skal strafflegges må skade andre enn personen selv. Det “nye” i rusreformforslaget, var imidlertid at disse kriminaliseringsprinsippene anvendes nøkternt på de minst alvorlige narkotikalovbruddene. Uansett, så var det regjeringens mer konservative forslag som falt. Utvalget anbefalte nemlig romsligere mengder avkriminaliserte rusmidler og ingen sanksjoner mot brukere.

Følger vi Aspøy, måtte vi ha foreslått straff mot rusbrukere, eventuelt straff-fritak for rusavhengige. En slik modell ville vært faglig uaktuelt gitt allment anerkjente rettsstatlige prinsipper. Om mandatet var mer åpent, ville kanskje enkelte medlemmer i utvalget (som meg) ha foreslått avkriminalisering av omsetning av mindre mengder ulovlige rusmidler. 

Konklusjonen må være at at regjeringen faktisk utnyttet handlingsrommet i forkant og etterkant av utvalgets arbeid og rammet kunnskapsproduksjonen inn i en konservativ politikk. 

I sum kan vi si at Norge i denne sammenhengen ikke var modent for endring. Det betyr ikke at fagpersoner skal produsere kunnskap som går på tvers av deres faglige vurderinger. 

Demonstrasjoner til støtte for rusreformen 2. juni kl. 18

3. juni skal Stortinget voteres over rusreformen. Regjeringspartiene, SV, Rødt og MDG vil ha avkriminalisering for alle. Dette støttes av Verdens helseorganisasjon, og samtlige FN-organer.

FNs barnekomite har anbefalt Norge å slutte å behandle barn og unge som bruker ulovlige rusmidler som kriminelle. Frp vil videreføre straff for alle,mens Sp og Ap har tatt til orde for en modell som innebærer ulikhet for loven og ytterligere stigmatisering av rusavhengige.

Vi kan ikke akseptere en politikk som skiller mellom «verdige» og «uverdige», og de som «fortjener hjelp» og som «fortjener straff».

Ingen kan dokumentere at straff forebygger rusproblemer, men det er godt dokumentert at det skader og rammer sosialt skjevt.

Sammen med en rekke andre organisasjoner, politiske partier og ungdomspartier sier vi klart og tydelig fra om at politikerne må stoppe stigmatiseringen og vedta en rusreform for alle.

Møt opp du også i Oslo, Bodø, Trondheim eller Bergen.

Sjekk Rusreformforalle.no for informasjon om alle arrangementene.

Nytt styre valgt på RIOs årsmøte 2021

Den 27. mars ble det avholdt årsmøte i RIO. Det ble valgt nytt styre, valgkomité og gjort vedtektsendringer. Nye vedtekter finner dere her. Årsmøteprotokoll finner dere her.

Valgkomiteens innstilling stil styret ble enstemmig vedtatt og disse ble valgt:

Styreleder:       Finn Arctander er økonomiutdannet og sosialfaglig utdannet, har vært styreleder i to år for RIO og har lang erfaring som administrerende direktør og med styreverv i mellomstore virksomheter

Nestleder:        Kari Lossius er psykologspesialist, har vært styremedlem i RIO i to år og har lang fartstid som fagperson og leder på rusfeltet.

Styremedlem:   Siv Elin Reitan har lang erfaring som frivillig og som ansatt i RIO. Hun er undertiden daglig leder for Marborg sin Cafe Exit i Narvik.

Styremedlem:   Mohammed Hersi har stiftet brukerorganisasjonen MIO (Minoritetenes Interesseorganisasjon og er en person med ett brennende engasjement for minoriteter på rusfeltet. Han har også vært frivillig i RIO over en periode.

Styremedlem:  Heidi Hansen har lang fartstid i RIO og har jobbet mye gatenært.

Varamedlem:   Kjetil Haare er medlem med brukererfaring som har stor interesse for å delta og videreføre det bra arbeider RIO gjør.

Varamedlem:   Maha Ali er medlem og frivillig som kan tilføre mye til RIO spesielt når det kommer til kvinner med minoritetsbakgrunn.

De som ikke var på valg og som sitter i styret er: Tom-Kristian Tommen Hermo, Karl Olaf Sundfør (ansattes representant), Fredrik Nilsson (vara til ansattes representant).

RIO-debatten: Rusreformen og ungdom 25. februar 12-15

Regjeringen legger frem sitt forslag til rusreformen for Stortinget i februar. Vi ser frem til dette og vil bidra til diskusjonene om forslagets innhold.

Rusreformen er avkriminalisering av befatning med illegale rusmidler til eget bruk.

Mange er opptatt av hva rusreformen vil bety for ungdom. Utvalgets forslag går i korte trekk ut på at alle som blir pågrepet med illegale rusmidler vil få et pliktig oppmøte hos en tverrfaglig rådgivende enhet for narkotikasaker i kommunen som innehar medisinskfaglig, psykologfaglig, sosialfaglig, barnevernfaglig og erfaringskompetanse. Der vil man få en generell fraråding og informasjon som kan være nødvendig, om forbudet, og om rusmiddelproblematikk. Deretter vil man få tilbud om kartlegging med sikte på videre oppfølging, hjelp eller behandling.

RIO mener dette er mulighet for å komme i dialog med ungdom tidlig, og gi informasjon som kan gjøre at de tar gode valg for egen helse. Vi tror ikke at straff og sanksjoner er gode forebyggende tiltak overfor sårbare ungdom som er i risikosonen for å utvikle rusproblemer. Dette er et tema som har mange sterke meninger og enkelte kritiske røster mener at rusreformen svikter ungdom som trenger sanksjoner eller et “ris bak speilet” for ikke å bruke illegale rusmidler.

RIO-debatten 25. februar kl. 12-15 handler denne gangen om ungdom og regjeringens forslag til reform. Følg denne lenken for å delta på Zoom.  Arrangementet strømmes også på våre Facebooksider.

Program

Faglig del

Åpning og introduksjon ved Kenneth Arctander Johansen, daglig leder i RIO og medlem av Rusreformutvalget

Regjeringens forslag ved Rusreformutvalgets sekretariatsleder, Tore Sørensen

Psykolog, Rebekka Lossius

Jurist og nestleder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk, Dagfinn Hessen Paust

Jurist og medlem av Rusreformutvalgets sekretariat, Alf Butenschøn Skre

PhD-stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge, Anna-Sabina Soggiu

Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, Moses Deyegbe Kuvoame PhD

Politikerpanel

Oppdateres fortløpende

Paraplyorganisasjonen Preventio godt tatt imot

Den 21. 01.2021 hadde Preventio sitt lanseringswebinar med innlegg fra flere faglige autoriteter og politikere med mye makt på rusfeltet.

Leder for interimsstyret i Preventio og daglig leder i RIO, Kenneth Arctander Johansen, ledet oss gjennom dagen og takket alle som deltok og alle som fulgte med på Zoom og på Facebook.

Preventio vil være en paraplyorganisasjon for progressive organisasjoner på rusfeltet. Den skal styrke disse organisasjonene med administrativ bistand og vil jobbe for gode vilkår for disse organisasjonene, og sørge for representasjon i internasjonale fora.

Preventio mottok gratulasjoner og innlegg fra:

Kari Lossius, psykologspesialist

Willy Pedersen, professor

Hedda Gjertsen, professor

Sverre Nesvåg, professor

Nicholas Wilkinson, SV

Carl-Erik Grimstad, Venstre

Sofia Rana, Rødt

Kamzy Gunaratnam, AP

Mats Kirkebirkeland, Høyre

Kristoffer Robin Haug, MDG

Se de nye nettsidene til Preventio her.

Følg Preventio på Facebook her.

Les vedtektene her.

RIO oppfordrer organisasjoner som ikke er kommersielle eller offentlige og hvis formål samsvarer med Preventio sitt formål, om å søke opptak.

Ønsker din organisasjon å melde seg inn i Preventio? Send en epost til styreleder Kenneth Arctander Johansen på kenneth.arctander@rio.no

Sammen er vi sterke.

RIO medlem av Vienna NGO Committee on Drugs

Siden siste halvår i 2020 også medlemmer av The Vienna NGO Committee on Drugs (VNGOC).

VNGOC er et viktig bindeledd mellom ikke-statlige organisasjoner og internasjonale kontorer og organisasjoner som er involvert i narkotikapolitikk: FNs Narkotikakommisjon (CND), Det Internasjonale Narkotikakontrollstyret (INCB) og FN-kontoret for Narkotika og Kriminalitet (UNODC).

-RIO ser frem til videre arbeid og utvikling i spørsmål om internasjonal narkotikapolitikk, sier daglig leder i RIO Kenneth Arctander Johansen