Eva Pay

Siv og Petter Påskehare på Kafé X

Mandag 4.april fikk Kafé X besøk av Påskeharene Petter Nyquist (også kjent som Petter Uteligger) og Siv Løvland (fra brukerorganisasjonen proLAR-nett, også kjent fra TV2-programmet «Petter Uteligger: Fra gata til Nordkapp»). Med seg hadde de 400 påskeegg som de ansatte og frivillige på kaféen skal dele ut til offentlige, kommunale og private tilbud for rusmiddelbrukere …

Siv og Petter Påskehare på Kafé X Les mer »

Ovenpå i Bodø fikk overraskende besøk før påske!

Petter Nyquist (også kjent som Petter Uteligger) og Siv Løvland (fra brukerorganisasjonen proLAR-nett, også kjent fra TV2-programmet «Petter Uteligger: Fra gata til Nordkapp)) er i disse dager på en Norgesturné, hvor de deler ut påskeegg til rusavhengige og deres pårørende. Kitt-Anne Hansen, prosjektleder for Ovenpå – en rusfri møteplass i Bodø, fikk en telefon fra …

Ovenpå i Bodø fikk overraskende besøk før påske! Les mer »

Endelig skal folk i aktiv rus få tilbud om krisesenter i hele landet!

RIO følger opp det lovpålagte vedtaket om at absolutt alle, også mennesker i aktiv rus, skal få tilbud om plass på krisesenter når de har behov for det. Mandag 21.03.22 var rådgiver i RIO, Eva Pay, foredragsholder da Sarpsborg kommunes krisesenter arrangerte fagdag for sine ansatte i forbindelse med utbyggingen av dette tilbudet. Jeg mener …

Endelig skal folk i aktiv rus få tilbud om krisesenter i hele landet! Les mer »

Møte mellom minoritetspolitisk rådgiver i RIO og generalsekretær i Preventio

Minoritetspolitisk rådgiver i RIO, Mohammed Hersi, og Generalsekretær i Preventio, Farid Shariati, har begge et stort engasjement for minoriteter på rusfeltet. Shariati ble nylig ansatt som Generalsekretær i den nye progressive paraplyorganisasjonen Preventio, hvor RIO er medlemsorganisasjon. Hersi har vært med på å løfte utfordringene minoriteter med rus- og psykisk helseutfordringer møter i kontakt med …

Møte mellom minoritetspolitisk rådgiver i RIO og generalsekretær i Preventio Les mer »

Kafé X fikk 10.000 kroner i gave fra vaksinepensjonistene

Vaksinepensjonistene ble kåret til Årets tromsøværing 2021, men pengegaven på 10.000 kroner ga de videre til Kafé X. – Vi ønsket å gi pengene til et veldedig gjøremål lokalt, sier May Elin Sømhovd, leder for vaksinesenteret. Daglig leder, Nina Rossing, mottok gaven sammen med kaféansatt og brukerrepresentant Annika Pedersen,  fra Vaksinepensjonistene May Nyan, Erik Mortensen …

Kafé X fikk 10.000 kroner i gave fra vaksinepensjonistene Les mer »

Nytt styre i RIO Bergen

februar ble det avholdt årsmøte for RIO Bergen, på Batteriet i Bergen. Innstilling til nytt styre ble enstemmig vedtatt, og består av: Styreleder: Cathrine Frederich Nestleder: André Nilsen Medlemmer: Yusuf Abdulle, Lena Jordan, Maryam Tayyab og Rebekka Lossius Varamedlemmer: Per Halfdan Nilsen og Anniken Haukanes Vi er veldig fornøyde med å ha rekruttert et styre …

Nytt styre i RIO Bergen Les mer »

RIO Bergen søker nye styremedlemmer

Ønsker du å være med å påvirke rusfeltet lokalt i Bergen? RIOs lokallag i Bergen ser etter engasjerte styre- og varamedlemmer. Vi ønsker medlemmer med brukererfaring, men også personer med ekstern tilknytning. Vi etterstreber kjønnsbalanse og minoritetsrepresentasjon. Lokallagsstyret skal representere RIO Bergen utad, og har ansvaret for at lokallaget blir forvaltet forsvarlig i henhold til …

RIO Bergen søker nye styremedlemmer Les mer »

«Bedre i lag» – Digitalt seminar 23.02.22- 24.02.22

«Bedre i lag» – Pakkeforløp – din arbeidshverdag og brukernes liv! Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer kommuner, brukermiljø, spesialisthelsetjeneste og NAV i Finnmark til seminaret Bedre i lag. Målet med seminaret er å bidra til at kommunene, spesialisthelsetjenesten og NAV lokalt, sammen med fastlegene og brukermiljøene, utvikler strukturer og kultur for samhandling. Brukere og pasienter …

«Bedre i lag» – Digitalt seminar 23.02.22- 24.02.22 Les mer »

Psykisk helse og rusklinikken kan miste 18,7 årsverk ved Nordlandssykehuset

RIO er meget bekymret over at at Nordlandssykehuset styrer mot en nedbemanning på 257 årsverk. Psykisk helse og rusklinikken kan miste 18,7 årsverk. I somatikken vurderes nedtak av en hel av to stillinger i Preste- og samtaletjenesten. Vi i RIO er bekymret for at begge disse forslagene er nedbemanning som rammer vår pasientgruppe hardt. Årsaken …

Psykisk helse og rusklinikken kan miste 18,7 årsverk ved Nordlandssykehuset Les mer »

Isolasjonshotell i Bergen

Viktig informasjon til innbyggerne i Bergen! Det er etablert et byomfattende isolasjonshotell for rusavhengige som er Covid 19-smittet og bostedsløse ved Hordaheimen hotell i sentrum. Tilbudet åpnet 7. januar 2022. Målgruppen for tilbudet er rusavhengige med påvist Covid 19, som er bostedsløse og derfor ikke har egnet sted for isolasjon. Det er lege knyttet til …

Isolasjonshotell i Bergen Les mer »