Entries by

“Bedre i lag” – Digitalt seminar 23.02.22- 24.02.22

“Bedre i lag” – Pakkeforløp – din arbeidshverdag og brukernes liv! Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer kommuner, brukermiljø, spesialisthelsetjeneste og NAV i Finnmark til seminaret Bedre i lag. Målet med seminaret er å bidra til at kommunene, spesialisthelsetjenesten og NAV lokalt, sammen med fastlegene og brukermiljøene, utvikler strukturer og kultur for samhandling. Brukere og pasienter […]

Isolasjonshotell i Bergen

  Viktig informasjon til innbyggerne i Bergen! Det er etablert et byomfattende isolasjonshotell for rusavhengige som er Covid 19-smittet og bostedsløse ved Hordaheimen hotell i sentrum.   Tilbudet åpnet 7. januar 2022. Målgruppen for tilbudet er rusavhengige med påvist Covid 19, som er bostedsløse og derfor ikke har egnet sted for isolasjon. Det er lege […]

Politiets spesialenhet skal møte RIO

Daglig leder i RIO spurte hvorfor sjefen for Spesialenheten for politisaker Terje Nybøe, ble holdt orientert på sin private epostadresse om tidligere riksadvokat, Tor Aksel Busch, sitt arbeid med å stanse Solberg-regjeringens rusreform. Hvorfor ble du holdt orientert på din private e-post adresse av tidligere riksadvokat TA BUsch om hans samarbeid med Jan Bøhler og […]

300 000,- til oppstart av RIO Bergen!

Som et resultat av budsjettforliket mellom byrådspartiene i Bergen og Bergen SV, fikk RIO kr 300 000,- til å starte opp RIO Bergen. “-Jeg er kjempeglad for at vi har fått disse midlene til å starte opp RIO lokalt i Bergen. Jeg gleder meg til å sette i gang arbeidet med å etablere lokallaget sammen […]

Eva Pay blir rådgiver i RIO

Eva Pay er rådgiver i RIO siden 1.januar 2021, med nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt. Hun har frem til nå fungert som assisterende regionsansvarlig i Sør-Øst. Pay er sosionom og har bred erfaring fra ulike verv, inkludert styrearbeid. “Jeg gleder meg veldig mye til mer ansvar og nye utfordringer. Jeg er stolt av organisasjonen RIO har […]