“Alle” ser til Portugal

For politikere som er opptatt av ruspolitikk er det siste trend å si «se til Portugal». Det er gode ting å hente der, som kan gjøres til del av den norske velferdsmodellen.

Les mer

Heroin til besvær for alle og enhver

Brukerorganisasjonene på rusfeltet samlet seg om et brev til helsekomiteen. Dette resulterte i en sak i Klassekampen der de uttrykte at et utvidet medikamentvalg i LAR ville gjøre heroinassistert behandling unødvendig.

Les mer

RIO om HIV og hepatitt C i FN

Kenneth Arctander var invitert av Helse- og Omsorgsdepartementet til å holde et innlegg på et side-event til narkotikakommisjonen i Wien. Innlegge kan dere lese her.

Les mer
top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Storgata 39, 0182 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
rio@faktura.poweroffice.net

Informasjon om
Personvern
Cookies

Følg oss