Om LAR-barna

Flere faglige instanser har vært kritiske til praksisen med å holde- eller trappe opp gravide LAR-pasienter på medisiner som buprenorfin og metadon. RIO er bekymret mens Helsedirektoratet bare rister det hele av seg.

Les mer
top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Postboks 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
Postboks 29, 1401 Ski
regnskap@rio.no

Følg oss