Ikke legg ned rustjenesten i Kirkenes

Rådmannen ønsker å legge ned rustjenesten i Kirkenes. Dette har han foreslått i økonomiplanen for 2017. Dette er negativt for brukerne og i strid med regjeringens opptrappingsplan.

Les mer

Høring på statsbudsjettet

Eva Pay fra RIO deltok på høring på statsbudsjettet i Helse- og omsorgskomiteen. Vi ber om finansiering av ettervern, eliminering av Hepatitt C og mye mer.

Les mer

Dødelig struktur

OVERDOSER: Risikoen for overdosedødsfall er 16 ganger høyere når kommunene overtar ansvaret etter rusbehandling.
RUS

Les mer

Anlov Mathiesen tror mer enn han vet

Anlov Mathisen hevder rusomsorgen ikke fungerer fordi den har et religiøst fundament. Han begrunner dette med en slett historisk gjennomgang. I sitt forsøk på å avsløre kvakksalveri tilpasser Anlov fakta til sitt eget ideologiske utgangspunkt, og fremstår som den ultimate kvakksalveren selv.

Les mer

Viktig rusomsorg

Når det offentlige ikke lenger vil gi støtte til rustilbud som har gode resultater, bør en del av vurderingen også være hva det koster å avvikle slike prosjekter.

Les mer
top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Postboks 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
Postboks 29, 1401 Ski
regnskap@rio.no

Informasjon om
Personvern
Cookies

Følg oss