Recovery og ettervern i FN

Informasjonsansvarlig i RIO, Kenneth Arctander, presenterte en policy-paper om recovery og sosial reintegrering på den årlige narkotikakommisjonen i Wien. Han snakket også om skadereduksjon.

Les mer

Han kan ikke hjelpe denne pasienten

I dag mangler legene i Måsøy verktøyet de trenger for å hjelpe rus- og psykiatripasienter med behov for akutt hjelp. Til neste år har de krav på akuttplass, men kommunene er ikke forberedt.

Les mer

Ikke legg ned rustjenesten i Kirkenes

Rådmannen ønsker å legge ned rustjenesten i Kirkenes. Dette har han foreslått i økonomiplanen for 2017. Dette er negativt for brukerne og i strid med regjeringens opptrappingsplan.

Les mer

Høring på statsbudsjettet

Eva Pay fra RIO deltok på høring på statsbudsjettet i Helse- og omsorgskomiteen. Vi ber om finansiering av ettervern, eliminering av Hepatitt C og mye mer.

Les mer
top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Postboks 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
Postboks 29, 1401 Ski
regnskap@rio.no

Følg oss