“Alle” ser til Portugal

For politikere som er opptatt av ruspolitikk er det siste trend å si «se til Portugal». Det er gode ting å hente der, som kan gjøres til del av den norske velferdsmodellen.

Les mer

Heroin til besvær for alle og enhver

Brukerorganisasjonene på rusfeltet samlet seg om et brev til helsekomiteen. Dette resulterte i en sak i Klassekampen der de uttrykte at et utvidet medikamentvalg i LAR ville gjøre heroinassistert behandling unødvendig.

Les mer

RIO om HIV og hepatitt C i FN

Kenneth Arctander var invitert av Helse- og Omsorgsdepartementet til å holde et innlegg på et side-event til narkotikakommisjonen i Wien. Innlegge kan dere lese her.

Les mer

Recovery og ettervern i FN

Informasjonsansvarlig i RIO, Kenneth Arctander, presenterte en policy-paper om recovery og sosial reintegrering på den årlige narkotikakommisjonen i Wien. Han snakket også om skadereduksjon.

Les mer

Han kan ikke hjelpe denne pasienten

I dag mangler legene i Måsøy verktøyet de trenger for å hjelpe rus- og psykiatripasienter med behov for akutt hjelp. Til neste år har de krav på akuttplass, men kommunene er ikke forberedt.

Les mer

Ikke legg ned rustjenesten i Kirkenes

Rådmannen ønsker å legge ned rustjenesten i Kirkenes. Dette har han foreslått i økonomiplanen for 2017. Dette er negativt for brukerne og i strid med regjeringens opptrappingsplan.

Les mer
123
top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Postboks 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
Postboks 29, 1401 Ski
regnskap@rio.no

Følg oss